Eva Goës (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
mellanstadielärare
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-20 – 1998-10-05
Ordinarie
1988-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Ledamot
1994-10-26 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1994-10-26 – 1998-10-04

Socialutskottet

Suppleant
1994-12-15 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 88/89-90/91, Bostadsutskottet 89/90-90/91, Skatteutskottet 94/95-97/98 och Socialutskottet 94/95-97/98. Ledamot av Utbildningsutskottet 88/89-90/91 och Näringsutskottet 94/95-97/98.

Bostadsort

Härnösand

Utbildning

Studentexamen 66. Folkskollärarexamen 68. Mellanstadielärare i Härnösand. Universitetsstudier. Miljöpartiets språkrör 86-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Miljöpartiet i Härnösand 82-87, kassör, ordförande. Regionombud för Miljöpartiet i Västernorrlands län 83. Ledamot av Miljöpartiets politiska utskott 83-88, språkrör 86-88. Ledamot av Miljöpartiet de grönas partistyrelse 96-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av regionalpolitiska nämnden 95-. - Ledamot av betygsberedningen 90-91. Ledamot av parlamentariska referensgruppen till läroplanskommittén 91-92.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Härnösands kommunfullmäktige 85-88.

Föräldrar

Adolf Bertil Andersson och sjukvårdsbiträdet Magnhild Ulrikke Slettvoll

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet

  Motion 1997/98:Sf46 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf46 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet 1 Inledning Regeringen presenterar i föreliggande proposition vissa ändringar i lagen om svenskt medborgarskap. Största delen av ändringarna beror på att invandrare idag inte kan uppfylla de

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:SfU15
 • med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen

  Motion 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande en del av asylprocessen Att huvudansvaret för verkställighet av beslut rörande avvisning och utvisning skall föras över från polisen till Invandrarverket känns riktigt. Beslut av en polismyndighet

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:SfU15
 • med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

  Motion 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet I propositionen läggs förslag i syfte att korrigera vissa brister i gymnasiereformen. Flera förslag är efterlängtade, t ex utökningen av de kortaste kurserna, mer lätthanterlig

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:UbU20
 • med anledning av prop. 1997/98:175 Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

  Motion 1997/98:U67 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp, v)

  Motion till riksdagen 1997/98:U67 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp, v med anledning av prop. 1997/98:175 Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor truppminor samt om deras förstöring Motion till riksdagen 1997/98:U67 av Bodil Francke Ohlsson

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  1997/98:UU25
 • med anledning av prop. 1997/98:174 Sveriges tillträde till Förenta Nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

  Motion 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. (v, mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. v, mp med anledning av prop. 1997/98:174 Sveriges tillträde till Förenta Nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar Motion till riksdagen 1997/98:U66 av Eva Zetterberg m.fl. v, mp med anledning av prop. 1997/98:174 Sveriges tilltr�de till

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  1997/98:UU25
 • med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets dirketiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m.

  Motion 1997/98:N23 av Eva Goës m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:N23 av Eva Goës m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets dirketiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m. Allmänt Denna proposition är ytterligare en i raden av propositioner som exemplifierar att den lagstiftande makten

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:NU16 1998/99:NU4 1998/99:NU8
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

  Motion 1997/98:A69 av Barbro Johansson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:A69 av Barbro Johansson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet 1 Inledning Miljöpartiet de gröna välkomnar regeringens förslag till en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering, även om vi på sikt vill ha en samordning av

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:AU14 1998/99:AU4
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

  Motion 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog. Granen dominerar längs sluttningar och i terrängens svackor. Tallskogar finns på bergens och kustens hällmarker samt på gamla isälvsdeltan

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  20
 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo75 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo75 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Kemikaliernas tidsålder Nu omges vi av 15 miljoner kemiska ämnen. Ca 100 000 av dem förekommer kommersiellt i världen och ingår i olika varor. I Sverige marknadsförs

  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Förväntningarna på denna försenade miljöproposition var stora. Statsministern har ju såväl i regeringsdeklarationen som vid andra tillfällen talat

  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  112
  Utskottsberedning
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (112 yrkanden): , , 110 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf35 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf35 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. 1 Sammanfattning 2 2 Vår kritik av propositionen 3 2.1 Förslaget till reformerad ålderspension 3 2.2 Höga marginaleffekter 5 2.3 Inkomstindexeringen en nyckelfråga 6 2.3.1 Olösbar

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1997/98:Fi66 av Roy Ottosson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi66 av Roy Ottosson m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Åtstramningspolitiken Kommuner och landsting har under 90-talet drabbats av en ekonomisk åtstramning. De negativa återverkningar detta har och har haft går att skönja i regeringens årliga

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So52 av Thomas Julin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So52 av Thomas Julin m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken En grön, hållbar äldrepolitik 71 Sveriges demografiska utveckling  71 Nationella mål och inriktning för äldrepolitiken  72 Anhörigstöd  72 Äldre invandrare och deras försörjning 

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi56 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi56 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Tilläggsbudget för 1998 Utgiftsområde 13. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet Miljöpartiet de gröna vill avskaffa några av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som införts under senare

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 För över pengar från arbetsmarknadspolitiken till kommuner och landsting Behoven i välfärdens kärnverksamheter vård, omsorg och skola är efter en rad år av nedskärningar mycket stora.

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Gröna luntan Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Miljöanpassa ekonomin 5 2.1 Miljön måste in i de ekonomiska beskrivningarna 6 2.2 Från ord till handling 7 3 Den ekonomiska utvecklingen 8

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  94
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

  Motion 1997/98:Fö16 av Annika Nordgren m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö16 av Annika Nordgren m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. 1 Svarta hål kräver nytt försvarsbeslut I december 1996 fattades ett försvarsbeslut som var tänkt att gälla den närmaste femårsperioden. Detta försvarsbeslut föll dock samman

  Inlämnad
  1998-04-15
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1997/98:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:Bo21 av Per Lager m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo21 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Det framtida boendet Bostaden är basen för människans, särskilt barnens, uppfattning om omvärlden och verkligheten. Den skall inte bara tillfredsställa grundläggande skyddsbehov. Den skall

  Inlämnad
  1998-04-03
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1997/98:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So32 av Thomas Julin m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So32 av Thomas Julin m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Inledning Regeringens proposition om ett reformerat tandvårdsstöd lägger fram ett förslag om en omstrukturering av ersättningssystemet för vuxentandvård. Inriktningen är att ge ett ekonomiskt stöd

  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

  Motion 1997/98:Kr33 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr33 av Ewa Larsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design 1 Inledning Den proposition regeringen nu lägger fram är ett mycket efterlängtat nationellt program som kan få central betydelse i svensk kulturpolitik.

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1997/98:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Filter