Ronny Korsberg (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Skatteutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1996-11-27 – 1998-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

  Motion 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo80 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog. Granen dominerar längs sluttningar och i terrängens svackor. Tallskogar finns på bergens och kustens hällmarker samt på gamla isälvsdeltan

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  20
 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Förväntningarna på denna försenade miljöproposition var stora. Statsministern har ju såväl i regeringsdeklarationen som vid andra tillfällen talat

  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  112
  Utskottsberedning
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
  Riksdagsbeslut
  (112 yrkanden): , , 110 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo72 av Ronny Korsberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo72 av Ronny Korsberg m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige I regeringens proposition 1997/98:145, Miljöpolitik för ett hållbart Sverige, anges en lång rad målsättningar. Men när det gäller förslag om hur man skall nå målen

  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  2
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 För över pengar från arbetsmarknadspolitiken till kommuner och landsting Behoven i välfärdens kärnverksamheter vård, omsorg och skola är efter en rad år av nedskärningar mycket stora.

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Gröna luntan Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Miljöanpassa ekonomin 5 2.1 Miljön måste in i de ekonomiska beskrivningarna 6 2.2 Från ord till handling 7 3 Den ekonomiska utvecklingen 8

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  94
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

  Motion 1997/98:Sk42 av Ronny Korsberg (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk42 av Ronny Korsberg mp med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. Genom att Sverige av olika skäl valt att ha relativt höga punktskatter på tobak och alkohol är incitamenten för att smuggla dessa varor stort. Särskilt efter det senaste årets

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1997/98:Fi66 av Roy Ottosson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi66 av Roy Ottosson m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Åtstramningspolitiken Kommuner och landsting har under 90-talet drabbats av en ekonomisk åtstramning. De negativa återverkningar detta har och har haft går att skönja i regeringens årliga

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:Bo21 av Per Lager m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo21 av Per Lager m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Det framtida boendet Bostaden är basen för människans, särskilt barnens, uppfattning om omvärlden och verkligheten. Den skall inte bara tillfredsställa grundläggande skyddsbehov. Den skall

  Inlämnad
  1998-04-03
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1997/98:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer

  Motion 1997/98:K54 av Per Olof Håkansson m.fl. (s, c, m, fp, v, mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K54 av Per Olof Håkansson m.fl. s, c, m, fp, v, mp med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer Den svenska förvaltningsmodellen med en hög grad av självständighet för myndigheterna återspeglas också i den statliga revisionens uppbyggnad. Konsekvensen av förvaltningsmodellen

  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr16 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr16 av Ewa Larsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor Inledning Regeringen har i sin proposition om konstnärernas villkor klart visat avsikten att skapa villkor för professionella konstnärer och kulturarbetare så att de bättre än i dag kan basera sin försörjning

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m.

  Motion 1997/98:Fi16 av Roy Ottosson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi16 av Roy Ottosson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. 1 Hyressättning i ändmålsfastigheter Den marknadsmässiga hyressättningen i ändamålsfastigheter som t.ex. museer, skolor, universitetslokaler

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av redog. 1997/98:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1997

  Motion 1997/98:Ub14 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub14 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av redog. 1997/98:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1997 I motionen föreslår vi att det utarbetas en etisk policy för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds placeringsverksamhet.

  Inlämnad
  1998-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget

  Motion 1997/98:U16 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U16 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget Inledning vårt grundläggande krav: respekt för demokratin 14 Amsterdamfördragets innebörd avseende första pelaren  15 Den fria rörligheten för personer  16 Sysselsättningspolitiken  17 Miljöpolitiken 

  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:UU13
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m.

  Motion 1997/98:Sk30 av Ronny Korsberg (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk30 av Ronny Korsberg mp med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. I syfte att påskynda prejudikatbildningen på skatteområdet föreslår regeringen att Riksskatteverket ska få möjlighet att ansöka om förhandsbesked. Den prejudikatbildning som sker i dag,

  Inlämnad
  1998-02-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Miljövårdsarbetet och försurningen

  Motion 1997/98:Jo23 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo23 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av förs. 1997/98:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Miljövårdsarbetet och försurningen Riksdagens revisorer har i det aktuella förslaget redovisat ett i huvudsak mycket gediget arbete som sätter fingret på de väsentliga problemen

  Inlämnad
  1997-12-15
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:JoU18
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen

  Motion 1997/98:Fi6 av Roy Ottosson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi6 av Roy Ottosson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen 1 EMU-projektet Den planerade valutaunionen avser att omfatta alla stater som är medlemmar i EU. Dessa stater har emellertid i hög grad olika förutsättningar, olika kulturer, olika

  Inlämnad
  1997-10-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:11 Sveriges tillträde till CIS-konventionen och en ny lag om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

  Motion 1997/98:Sk23 av Ronny Korsberg (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk23 av Ronny Korsberg mp med anledning av prop. 1997/98:11 Sveriges tillträde till CIS-konventionen och en ny lag om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet 1 Regeringens förslag I propositionen föreslår regeringen, förutom att riksdagen skall godkänna konventionen om användning

  Inlämnad
  1997-10-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m.

  Motion 1997/98:Sk21 av Ronny Korsberg (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk21 av Ronny Korsberg mp med anledning av prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. 1 Inledning Den ekonomiska brottsligheten utgör ett av de allvarligaste och mest svårbemästrade slagen av kriminalitet. Den drabbar såväl enskilda som näringsliv och samhälle.

  Inlämnad
  1997-10-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Internationell miljödomstol

  Motion 1997/98:U602 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:U602 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Internationell miljödomstol Motion till riksdagen 1997/98:U602 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Internationell milj�domstol I takt med att fler milj�r�ttsliga verenskommelser utvecklas v�xer nu kraven p�inr�ttandet av en speciell internationell milj�domstol.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Vård och omsorg för ett nytt sekel

  Motion 1997/98:So308 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So308 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Vård och omsorg för ett nytt sekel Innehåll 1. Inledning  2. Hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation  3. Folkhälsa  4. Nya sjukdomar/ miljösjukdomar  5. Alternativ/komplementärmedicin  6. Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  66
  Utskottsberedning
  ---------------------------------1997/98:FiU1 1997/98:SfU1 1997/98:SkU17 1997/98:SoU11 1997/98:SoU12 1997/98:SoU15 1997/98:SoU16 1997/98:SoU22 1997/98:SoU24 1997/98:SoU25 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (66 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation

Filter