Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

Motion 2021/22:2591 av Maj Karlsson m.fl. (V)

av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2591

av Maj Karlsson m.fl. (V)

Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

1        Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Förebyggande arbete

5Dödligt våld och psykiskt våld

6Resurser och utbildning

7Kvinnojourer

8Bostad

9Heder och könsstympning

9.1.1Hedersrelaterat våld och förtryck och tvångsgifte

9.1.2Könsstympning

10Särskilt utsatta och sårbara

10.1.1Våldsutsatta äldre kvinnor

10.1.2Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning

10.1.3Våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik

10.1.4Våldsutsatta kvinnor utan rättigheter

10.1.5Hbtqi

11Unga våldsutsatta

12Sexuella övergrepp och prostitution

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)