Kraftfull politik för att möta klimatnödläget

Motion 2021/22:4066 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen

2021/22:4066

av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)

Kraftfull politik för att möta klimatnödläget

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en vetenskapligt baserad nationell koldioxidbudget för Sverige samt att styrmedel och åtgärder ska utformas och genomföras utifrån utsläppsbudgeten och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram mål och åtgärder för de konsumtionsbaserade utsläppen, i linje med vad vetenskapen visar krävs för att klara Parisavtalet, och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa och klimatsäkra miljöbalken (lex Preemraff) och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (57)
Behandlas i betänkande (26)