Funktionsrätt - för allas rätt till deltagande och mening

Motion 2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:819

av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Funktionsrätt – för allas rätt till deltagande och mening

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i ett första skede ska LSS-lagens ursprungliga intentioner upprätthållas och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att LSS-lagen behöver ses över, utvecklas och moderniseras och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att personkretsarna i LSS-lagen bör utgå från behov och inte diagnoser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att LSS-insatserna inte bör standardiseras, så som sker i dag, och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (42)