Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

Motion 2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD)

av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:1121

av Thomas Morell m.fl. (SD)

Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Sverigedemokraternas vision för ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

1.1 Vision

2 Väginfrastruktursystemets betydelse

3 Vägnätets betydelse i ett historiskt perspektiv

4 Konkurrens på svenska vägar

5 Sverigedemokraternas särskilda prioriteringar för ett konkurrenskraftigt väginfrastruktursystem

5.1 Ny dedikerad specialenhet inom polisen för kontroll av yrkestrafik

5.2 700 tjänstemän som utför kontroll på väg

5.3 Nej till ekoskatt

5.4 Rikta stöd för kommunala vägar

6 Europa och den inre marknaden

6.1 Gemensamt EU-register för kontroll av behörighet och fordonsuppgifter

7
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (58)