En äldrepolitik att lita på

Motion 2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD)

av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3203

av Ebba Busch m.fl. (KD)

En äldrepolitik att lita på

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1. Äldreomsorg

1.1 Förstärk den kommunala hälso- och sjukvården

1.2 Äldreboendegaranti

1.3 Personalens arbetsvillkor

Förbättrade arbetsvillkor

Kompetensutveckling

1.4 Värdighetsgaranti

1.5 Insatser utan biståndsbedömning

2. Nationellt forskningsprogram för att stärka äldres hälsa

3. Demensvård

4. Måltidslyft

5. Förebygg osteoporos

6. Äldresamtal för god fysisk och psykisk hälsa

7. Seniorhälsa för att främja fysisk aktivitet

8. Anhörigvård

Stöd till anhöriga

Vård av förälder (VAF-dagar)

9. Vaccinationer

10. Arbetsmiljöbrister

11. Fond för idéburen vård och omsorg

Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (43)