Bryt den ofrivilliga ensamheten

Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD)

av Jakob Forssmed (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2822

av Jakob Forssmed (KD)

Bryt den ofrivilliga ensamheten

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Bakgrund och problembeskrivning

Kristdemokraternas reformförslag för att bryta den ofrivilliga ensamheten

Stärk civilsamhället

Återinför gåvoskatteavdraget

Gemenskap som mervärde i offentliga upphandlingar

Bättre ekonomiska förutsättningar

Äldres ensamhet

Bygg fler äldreboenden

Sociala behov som del av biståndsbedömningen

Förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten

Äldresamtal

Arbete mot ensamhet inom vården

Gemenskap på recept

Stimulansmedel för strukturerat arbete mot ensamhet

Ingen ska behöva dö i ensamhet

Barns ensamhet

Föräldrastöd

Rätt till tjänstledighet

Mindre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)