Bra bostäder åt alla

Motion 2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2016/17:1736

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Bra bostäder åt alla

1                  Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Bostad är en social rättighet

5Bryt bostadssegregationen

6Bygg bort bostadsbristen

6.1Investeringsstöd för hyresrätter med rimliga hyror

6.2Stöd till kommuner för ökat byggande

6.3Bostäder för äldre

6.4Fortsatt behov av politiskt ansvar

7Sänk byggpriserna

8Ge kommunerna en mer offensiv roll

8.1Markpolitiken – ett viktigt verktyg för kommunerna

9Bättre planering för fler bostäder

9.1Regionalt perspektiv i planeringen

10Värna och utveckla allmännyttans ställning

10.1Fler allmännyttiga bostadsbolag i kommunerna

10.2Minska inte antalet allmännyttiga hyresrätter

10.3Förhindra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (27)