Klimatet kan inte vänta

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)

av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen

2018/19:2732

av Maria Ferm m.fl. (MP)

Klimatet kan inte vänta

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

1 Nollutsläpp från transporter

1.1 Utfasning av fossila bränslen

1.2 Tågtrafik

1.3 Godstransporter

2 100 procent förnybart

2.1 Solenergi

2.2 Ett mer flexibelt elsystem

2.3 Folkligt stöd för omställning

2.4 Skydda Arktis

3 Klimatsmart mat

3.1 Ekonomiska styrmedel för att gynna klimatsmart mat

3.2 EU:s jordbrukspolitik

3.3 Minskat matsvinn

4 Klimatsmart ekonomi och konsumtion

4.1 Förändra reseavdraget

4.2 Förändra ROT-avdraget

4.3 HYBER-avdrag

4.4 Hållbart sparande

4.5 Hållbara produkter

4.6 Hållbart byggande

4.7 Nudging och mobility management

4.8 Plast

5 Negativa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (31)
Behandlas i betänkande (22)