Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2014

Beslut

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om att biståndet för 2015 ska vara 29,5 miljarder kronor. Samtidigt sa riksdagen ja till regeringens förslag om att det sammanlagda biståndet ska motsvara 1 procent av bruttonationalinkomsten 2015. Mest pengar går till biståndsverksamhet och till Sida.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen bifaller en motion (M, C, FP, KD) som innebär förändringar i anslagen 1:1 och 1:2 jämfört med regeringens förslag. I övrigt bifalls regeringens och riksrevisionens förslag i budgetpropositionen om anslag och bemyndiganden. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-11-20, 2014-11-25, 2014-12-02

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om att biståndet för 2015 ska vara 29,5 miljarder kronor. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att det sammanlagda biståndet ska motsvara 1 procent av bruttonationalinkomsten 2015. Mest pengar går till biståndsverksamhet och till Sida.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.