Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2022

Beslut

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla (SoU27)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla den 31 mars 2022.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att sjukdomen covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom.

Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2022.

Riksdagen avgjorde ärendet trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas, som är det vanliga.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla (SoU27)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla den 31 mars 2022.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sjukdomen covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2022.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det kommer att vara tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas, som är det vanliga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.