Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

Justitieutskottets bet 2015/16:JuU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2016

Beslut

Ny lag ska ge bättre skydd mot identitetsstölder (JuU29)

Ett brott att ta någons personnummer (JuU29)

Att använda någon annans personnummer
för att till exempel ta ett lån
eller köpa varor
orsakar mycket skada.

Nu läggs ett nytt brott till i lagen
för att personer som gör det här
ska kunna straffas.
Brottet heter olovlig identitetsanvändning.

Det börjar gälla den 1 juli 2016.

 

Det ska bli svårare att missbruka någons identitetsuppgifter. Att få sina identitetsuppgifter utnyttjade är en stor integritetskränkning och skyddet mot det bör stärkas. Det anser regeringen som tagit fram förslag till ändringar i brottsbalken.

Lagändringarna innebär att det nya brottet olovlig identitetsanvändning införs. Med olovlig identitetsanvändning menas att någon använder en annan persons identitetsuppgifter utan att personen lämnat sitt samtycke. Regeringen föreslår även att brottet olaga förföljelse ska omfatta handlingar som handlar om olovlig identitetsanvändning.

Riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-21
Justering: 2016-05-12
Trycklov: 2016-05-12
bet 2015/16:JuU29

Ny lag ska ge bättre skydd mot identitetsstölder (JuU29)

Det ska bli svårare att missbruka någons identitetsuppgifter. Att få sina identitetsuppgifter utnyttjade är en stor integritetskränkning och skyddet mot det bör stärkas. Det anser regeringen som tagit fram förslag till ändringar i brottsbalken.

Lagändringarna innebär att det nya brottet olovlig identitetsanvändning införs. Med olovlig identitetsanvändning menas att någon använder en annan persons identitetsuppgifter utan att personen lämnat sitt samtycke. Regeringen föreslår även att brottet olaga förföljelse ska omfatta handlingar som handlar om olovlig identitetsanvändning.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-17
Debatt i kammaren: 2016-05-18
4

Beslut

Beslut: 2016-05-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:150.