Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2022

Beslut

Ja till stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen (SkU28)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att stärka kvalitet och kontroll i folkbokföringen. Det innebär bland annat att Skatteverket ska ges utökade möjligheter att göra kontrollbesök, och att möjligheten att bli folkbokförd utan känd hemvist slopas.

Regeringen föreslår även ett antal åtgärder för att stärka identitetskontrollen. En person som ska bli folkbokförd i Sverige ska inställa sig personligen hos Skatteverket och där kunna visa upp pass, identitetskort eller uppehållstillstånd. Skatteverket ska även kunna använda biometriska data i folkbokföringskontroller, samt på begäran ta fingeravtryck och ansiktsbild.

Lagändringarna om biometriska data, fingeravtryck och ansiktsbild ska börja gälla 1 september 2023. Övriga lagar ska börja gälla 1 september 2022.

Riksdagen riktar även tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör ta initiativ och återkomma till riksdagen om frågor rörande:

  • samordningsnummer
  • förbättringar av folkbokföringslagstiftningen
  • folkbokföringsbrott.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag i enlighet med vad utskottet anför om samordningsnummer, förbättringar av folkbokföringslagstiftningen, personlig inställelse och folkbokföringsbrott. Bifall till kommittémotionerna 2021/22:4668 yrkande 3, 2021/22:4672 yrkande 3 och 6, 2021/22:4673 yrkande 1 och 2, 2021/22:4678 yrkande 2, 5-7 och 9, 2021/22:4680 yrkande 1 och 3. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 6 under punkt 6, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-10, 2022-05-19

Ja till stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen (SkU28)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att stärka kvalitet och kontroll i folkbokföringen. Det innebär bland annat att Skatteverket ska ges utökade möjligheter att göra kontrollbesök, och att möjligheten att bli folkbokförd utan känd hemvist slopas.

Regeringen föreslår även ett antal åtgärder för att stärka identitetskontrollen. En person som ska bli folkbokförd i Sverige ska inställa sig personligen hos Skatteverket och där kunna visa upp pass, identitetskort eller uppehållstillstånd. Skatteverket ska även kunna använda biometriska data i folkbokföringskontroller, samt på begäran ta fingeravtryck och ansiktsbild.

Lagändringarna om biometriska data, fingeravtryck och ansiktsbild ska börja gälla 1 september 2023. Övriga lagar ska börja gälla 1 september 2022.

Utskottet riktar även fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör ta initiativ och återkomma till riksdagen om frågor rörande:

  • samordningsnummer
  • förbättringar av folkbokföringslagstiftningen
  • personlig inställelse
  • folkbokföringsbrott.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.