Torsdag den 9 juni 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-06-09

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 9 juni 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Finansutskottets betänkande FiU42

 

 

 

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

16

Skatteutskottets betänkande SkU28

 

 

 

Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

 

 

 

1

Anna Vikström (S)

6

 

 

2

Niklas Wykman (M)

6

 

 

3

David Lång (SD)

6

 

 

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

5

Tony Haddou (V)

8

 

 

6

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

7

Gulan Avci (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.44

0.44

17

Skatteutskottets betänkande SkU29

 

 

 

Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

 

 

 

1

Niklas Wykman (M)

6

 

 

2

Eric Westroth (SD)

8

 

 

3

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

4

Helena Gellerman (L)

6

 

 

5

Sultan Kayhan (S)

8

 

 

6

Per Åsling (C)

6

 

 

7

Emma Berginger (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

1.32

18

Skatteutskottets betänkande SkU30

 

 

 

Redovisning av skatteutgifter 2022

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.32

19

Skatteutskottets betänkande SkU33

 

 

 

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.32

20

Civilutskottets betänkande CU22

 

 

 

En ny lag om företagsrekonstruktion

 

 

 

1

Ola Johansson (C)

6

 

 

2

Ola Möller (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.10

1.42

21

Civilutskottets betänkande CU24

 

 

 

Tryggare bostadsrätt

 

 

 

1

Ola Möller (S)

8

 

 

2

Ola Johansson (C)

8

 

 

3

Viktor Wärnick (M)

8

 

 

4

Larry Söder (KD)

6

 

 

5

Jakob Olofsgård (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

2.18

22

Civilutskottets betänkande CU25

 

 

 

Regional fysisk planering i Hallands län

 

 

 

1

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

2

Leif Nysmed (S)

4

 

 

3

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

4

Ola Johansson (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.26

2.44

23

Civilutskottets betänkande CU26

 

 

 

Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

 

 

 

1

Mikael Eskilandersson (SD)

6

 

 

2

Elin Lundgren (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.12

2.56

24

Civilutskottets betänkande CU32

 

 

 

En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.56

25

Kulturutskottets betänkande KrU10

 

 

 

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

2.56

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 56 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.