Skatt på plastbärkassar

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 januari 2020

Beslut

Ny skatt på plastkassar (SkU13)

Plastkassar kommer att kosta mer

Plast är inte bra för miljön.
Därför har riksdagen beslutat
om en ny skatt på plastkassar.

Med skatten blir plastkassar dyrare.
Det kan göra att människor
inte köper lika många plastkassar.

På vanliga plastkassar blir skatten tre kronor.
På små och tunna plastkassar blir skatten trettio öre.

Kassarna kommer att bli dyrare
från den 1 maj i år.

För att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall ska en ny skatt införas på bärkassar av plast. Kassarna ska beskattas med tre kronor styck, och mindre och tunnare kassar ska beskattas med 30 öre styck.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ny skatt på plastkassar (SkU13)

För att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall ska en ny skatt införas på bärkassar av plast. Kassarna ska beskattas med tre kronor styck, och mindre och tunnare kassar ska beskattas med 30 öre styck.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla den 1 mars 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.