Onsdag den 29 januari 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:65

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:65

Onsdagen den 29 januari 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelse

 

1

Ann-Sofie Lifvenhage (M) som suppleant i trafikutskottet och näringsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Ann-Sofie Lifvenhage (M) som suppleant i skatteutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden

 

3

Ida Drougge (M) som suppleant i civilutskottet och EU-nämnden

 

4

Lars Thomsson (C) som suppleant i utrikesutskottet

 

5

Daniel Bäckström (C) som suppleant i utrikesutskottet

 

6

Marléne Lund Kopparklint (M) som suppleant i trafikutskottet

 

7

Helena Antoni (M) som suppleant i näringsutskottet

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

8

Från 28 till 29 i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Val av extra suppleant

 

9

Helena Antoni (M) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Meddelande om utrikespolitisk debatt

 

10

Onsdagen den 12 februari kl. 09.00

 


 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

11

2019/20:261 av Tobias Andersson (SD)
Sveriges export- och investeringsstrategi

 

12

2019/20:269 av Lars Adaktusson (KD)
Restriktiva åtgärder mot Iran

 

13

2019/20:274 av Arin Karapet (M)
Insyn i Irans haverikommission

 

14

2019/20:282 av Lars Beckman (M)
Arbetsmiljö i naturområden med rovdjur

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

15

2019/20:69 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

JuU

16

2019/20:78 Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

FiU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

17

Bet. 2019/20:FiU31 Några frågor om straff för marknadsmissbruk

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2019/20:SkU7 Tullverket

12 res. (M, SD, C, KD, L)

19

Bet. 2019/20:SkU13 Skatt på plastbärkassar

1 res. (M, SD)

20

Bet. 2019/20:SkU17 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2019/20:UbU9 Studiestöd

2 res. (M, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

22

Bet. 2019/20:TU5 It- och postfrågor

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.