Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Arbetsmarknadsutskottets bet 2015/16:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2016

Beslut

Nya regler för att minska missbruket av tillfälliga anställningar (AU5)

I dag är det många som
jobbar på samma ställe
i flera år utan att få
ett fast jobb.

Istället för att få ett fast jobb
får man bara tillfälliga jobb.

Det tycker
riksdagen är dåligt.

Nu har riksdagen bestämt
om nya regler som gör det
svårare för chefer
att ge personer tillfälliga jobb.

Riksdagen hoppas att de nya reglerna
gör att cheferna oftare kommer ge
fasta jobb till sina anställda.

De nya reglerna gäller från den 1 maj 2016.

Riksdagen beslutade om ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Syftet är att minska arbetsgivares missbruk av tillfälliga anställningar, som exempelvis när en person får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra hos samma arbetsgivare under lång tid.

I dag omvandlas en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning om en person varit visstidsanställd under längre tid än två år inom en femårsperiod. Beslutet innebär att en tidsbegränsad anställning ska kunna bli till en tillsvidareanställning också om tidsramen är längre än fem år. Det gäller om tidsbegränsade anställningar följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum.

Den som har en tidsbegränsad anställning får också rätt till information från arbetsgivaren om alla anställningar som har betydelse för en eventuell omvandling från tillfällig anställning till tillsvidareanställning.

Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-02
Justering: 2016-02-11
Trycklov: 2016-02-11
Reservationer 3
bet 2015/16:AU5

Alla beredningar i utskottet

2016-02-02, 2016-01-21

Nya regler för att minska missbruket av tillfälliga anställningar (AU5)

Regeringen föreslår ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Syftet är att minska arbetsgivares missbruk av tillfälliga anställningar, som exempelvis när en person får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra hos samma arbetsgivare under lång tid.

I dag omvandlas en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning om en person varit visstidsanställd under längre tid än två år inom en femårsperiod. Regeringens förslag innebär att en tidsbegränsad anställning ska kunna bli till en tillsvidareanställning också om tidsramen är längre än fem år. Det ska gälla om tidsbegränsade anställningar följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum.

Den som har en tidsbegränsad anställning ska också få rätt till information från arbetsgivaren om alla anställningar som har betydelse för en eventuell omvandling från tillfällig anställning till tillsvidareanställning.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2016. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-01
Debatt i kammaren: 2016-03-02
4

Beslut

Beslut: 2016-03-02
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,
2. lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:3308 av Sven-Olof Sällström (SD) och

2015/16:3304 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) samt

bifaller proposition 2015/16:62 punkterna 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 0 45 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 266 45 0 38


2. Allmän visstidsanställning, övre tidsgräns och missbruk av tidsbegränsade anställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3294 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:124 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1034 av Sara Karlsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S),

2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. (S),

2015/16:992 av Johan Andersson m.fl. (S),

2015/16:2199 av Hans Hoff m.fl. (S) och

2015/16:2385 av Johan Andersson m.fl. (S).

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 293 18 0 38


3. Vikariat och intermittent anställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3294 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:124 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 och

2015/16:315 av Hanna Westerén (S).

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 293 18 0 38