Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU20

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2021

Nästa händelse: Behandling 16 juni 2021

Beslut

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken (FiU20)

Riksdagen sa ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i 2021 års vårproposition.

Den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin väntas ta fart under det andra halvåret 2021, både i Sverige och i omvärlden. Sverige väntas dock befinna sig i en lågkonjunktur och de offentliga finanserna bedöms uppvisa underskott både år 2021 och 2022.

Som en följd av de åtgärder som regeringen har vidtagit på grund av coronapandemin försvagas statens och kommunernas sparande 2021. Den offentliga sektorns finansiella sparande avviker tydligt från det så kallade överskottsmålet, som är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande. Riksdagen anser att avvikelsen är förenlig med de finanspolitiska reglerna men regeringen måste enligt budgetlagen presentera en plan för hur en återgång till överskottsmålet ska ske.

Riksdagen håller med regeringen om att den ekonomiska politiken ska inriktas på att fortsätta arbetet med reformer när det gäller klimatförändringar, kunskapsresultat och likvärdighet i skolan, segregation och brottslighet. Omfattande gröna investeringar ska genomföras, välfärden ska fortsätta att stärkas och skatten på jobb och företagande ska sänkas.

Riktlinjerna bygger på det så kallade januariavtalet, det vill säga den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen har också behandlat två skrivelser från regeringen med anledning av granskningsrapporter från Riksrevisionen. Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade de ärendena.

Utskottets förslag till beslut: Assistent Pia Sandberg
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-06-08, 2021-05-27

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i 2021 års vårproposition.

Den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin väntas ta fart under det andra halvåret 2021, både i Sverige och i omvärlden. Sverige väntas dock befinna sig i en lågkonjunktur och de offentliga finanserna bedöms uppvisa underskott både år 2021 och 2022.

Som en följd av de åtgärder som regeringen har vidtagit på grund av coronapandemin försvagas statens och kommunernas sparande 2021. Den offentliga sektorns finansiella sparande avviker tydligt från det så kallade överskottsmålet, som är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande. Finansutskottet anser att avvikelsen är förenlig med de finanspolitiska reglerna men regeringen måste enligt budgetlagen presentera en plan för hur en återgång till överskottsmålet ska ske.

Finansutskottet håller med regeringen om att den ekonomiska politiken ska inriktas på att fortsätta arbetet med reformer när det gäller klimatförändringar, kunskapsresultat och likvärdighet i skolan, segregation och brottslighet. Omfattande gröna investeringar ska genomföras, välfärden ska fortsätta att stärkas och skatten på jobb och företagande ska sänkas.

Riktlinjerna bygger på det så kallade januariavtalet, det vill säga den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Finansutskottet har också behandlat två skrivelser från regeringen med anledning av granskningsrapporter från Riksrevisionen. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutar de ärendena.

Förslagspunkter

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:100 punkt 1 och avslår motionerna

2020/21:1628 av Elin Lundgren och Patrik Engström (båda S),

2020/21:3282 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 4-6,

2020/21:3312 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 2,

2020/21:4019 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

2020/21:4031 av Amineh Kakabaveh (-),

2020/21:4032 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M),

2020/21:4033 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) och

2020/21:4035 av Ebba Busch m.fl. (KD).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

2. Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3998 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) och

2020/21:4001 av Emil Källström och Lars Thomsson (båda C) samt

lägger skrivelse 2020/21:145 till handlingarna.

3. Utgiftstakets roll i olika tider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3996 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) och

lägger skrivelse 2020/21:146 till handlingarna.