Riksrevisionens rapport om granskningsnämnden för radio och tv:s granskning av public service

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU29

Planerat beslutsdatum: 9 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 18 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-25
Justering: 2021-06-03
Trycklov: 2021-06-04
Betänkande 2020/21:KU29

Alla beredningar i utskottet

2021-05-25, 2021-05-18
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-08
Debatt i kammaren: 2021-06-09
4

Beslut

Beslut: 2021-06-09