Punktskatt

Skatteutskottets bet 2018/19:SkU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om punktskatt (SkU12)

Riksdagen sa nej till återstående motioner från den allmänna motionstiden 2018 om frågor om ändrade eller nya skatter på enstaka varor eller varugrupper, så kallad punktskatt. Motionerna handlar bland annat om skatten på drivmedel, trängselskatten, flygskatten, spelskatten och reklamskatten. Andra områden är skatt på godis och läsk och skatten på alkohol.

Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan är gjorda.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-03-05
Trycklov: 2019-03-08
Reservationer 22
bet 2018/19:SkU12

Nej till motioner om punktskatt (SkU12)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till återstående motioner från den allmänna motionstiden 2018 om frågor om ändrade eller nya skatter på enstaka varor eller varugrupper, så kallad punktskatt. Motionerna handlar bland annat om skatten på drivmedel, trängselskatten, flygskatten, spelskatten och reklamskatten. Andra områden är skatt på godis och läsk och skatten på alkohol.

Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan är gjorda.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-13
19 förslagspunkter, 13 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energiskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2070 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 24 och 26 samt

2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 10.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 0 58 0 4
C 0 0 30 1
V 23 0 0 5
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 223 58 30 38


2. Nedsatt elskatt för tunga fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2083 av Teres Lindberg (S),

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 36 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 103.

Reservation 3 (M, KD)

3. Nedsatt elskatt för fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 104 och

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 4 (M, C, KD, L)

4. Skatt på drivmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:772 av Betty Malmberg (M),

2018/19:773 av Betty Malmberg (M),

2018/19:799 av Sten Bergheden (M),

2018/19:800 av Edward Riedl (M),

2018/19:802 av Sten Bergheden (M),

2018/19:812 av Sten Bergheden (M),

2018/19:813 av Sten Bergheden (M),

2018/19:979 av Hans Eklind (KD),

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 11,

2018/19:1510 av Viktor Wärnick (M),

2018/19:1634 av John Weinerhall (M),

2018/19:1636 av John Weinerhall (M) yrkande 2,

2018/19:1873 av Edward Riedl (M),

2018/19:1874 av Edward Riedl (M),

2018/19:1930 av Pål Jonson (M),

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 3,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 6 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 66.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 0 0 58 4
C 0 0 30 1
V 23 0 0 5
KD 0 0 20 2
L 0 14 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 189 14 108 38


5. Beskattning av biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:631 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:1223 av Jan R Andersson (M),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 12,

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 7 och

2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)

6. Bonus-malus-system

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 8,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 102,

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 8 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 11 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 56 0 2 4
C 30 0 0 1
V 23 0 0 5
KD 0 20 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 227 82 2 38


7. Fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:805 av Edward Riedl (M),

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 20,

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:1469 av Ola Johansson (C) yrkande 7,

2018/19:1600 av Runar Filper (SD),

2018/19:2151 av Betty Malmberg (M),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15 och

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

8. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 22,

2018/19:451 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2018/19:724 av Michael Rubbestad (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:801 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

2018/19:944 av Hampus Hagman (KD),

2018/19:1887 av Erik Ottoson (M),

2018/19:2007 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

2018/19:2233 av Teres Lindberg (S),

2018/19:2579 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M) och

2018/19:2853 av Martin Ådahl m.fl. (C).

Reservation 14 (C)
Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 58 0 0 4
C 1 0 29 1
V 0 23 0 5
KD 19 0 0 3
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 258 23 29 39


9. Kemikalieskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:235 av Larry Söder (KD) och

2018/19:1288 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 23 0 0 5
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 253 58 0 38


10. Alkohol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1230 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M),

2018/19:1795 av Kristina Nilsson (S) och

2018/19:2872 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 17 (M)

11. Flygets beskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:804 av Edward Riedl (M),

2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:1397 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 67,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 110 och

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 18 (M, KD, L)
Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 0 0 58 4
C 30 0 0 1
V 23 0 0 5
KD 0 20 0 2
L 0 14 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 157 96 58 38


12. Spelskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1938 av Jan R Andersson m.fl. (M).

13. Reklamskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:608 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2018/19:2277 av Jörgen Warborn (M) och

2018/19:2471 av Andreas Carlson (KD).

14. Skatt på avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 20 (M)

15. Skatt på bekämpningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1288 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 9.

16. Handelsgödsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 21 (SD)

17. Avloppsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 39.

Reservation 22 (KD)

18. Gruvskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 10.

19. Övriga punktskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:91 av Angelica Lundberg (SD),

2018/19:2299 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) och

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 15.