Mänskliga rättigheter

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2020

Beslut

Nej till motioner om mänskliga rättigheter (UU15)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner om mänskliga rättigheter från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-16
Reservationer 8
Betänkande 2019/20:UU15

Alla beredningar i utskottet

2020-03-26, 2020-01-30

Nej till motioner om mänskliga rättigheter (UU15)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner om mänskliga rättigheter från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-21
Debatt i kammaren: 2020-04-22
4

Beslut

Beslut: 2020-04-22
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2, 6 och 7,

2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 7,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:778 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2, 6 och 7,

2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 8 och

2019/20:3362 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

2. FN och de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 23,

2018/19:1366 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 13,

2019/20:760 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 18 och 20,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 6 och

2019/20:3362 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 38 10 7 294


3. Europarådet och de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 21,

2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2-6,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 18,

2019/20:751 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 2-6 och

2019/20:3356 av Yasmine Posio m.fl. (V) yrkandena 15 och 16.

Reservation 5 (SD)

4. Demokrati, inklusive det civila samhällets utrymme

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 1, 4, 7, 9, 13 och 23,

2018/19:1365 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2019/20:757 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 21 och

2019/20:3362 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 4 10 294


5. Religions- och övertygelsefrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1364 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-10,

2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 15,

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 8 och 21,

2019/20:75 av Alexander Christiansson (SD),

2019/20:756 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-10 och 12,

2019/20:779 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:1280 av Robert Halef (KD),

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 33 och 34 samt

2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 8 (SD)

6. Hbtq-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 5,

2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 6,

2019/20:2758 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 13,

2019/20:3356 av Yasmine Posio m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 4, 5, 13, 14, 21 och 22 samt

2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.