Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2016

Beslut

Riksdagen har granskat motioner om mänskliga rättigheter (UU15)

Riksdagen har tagit ställning till motionsförslag som handlar om situationen för de mänskliga rättigheterna med mera i Kina, Kuba, Myanmar, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Ryssland och Somaliland.

Riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen när det gäller Kuba och Ryssland. Tillkännagivandena handlar om allt det som sägs om Kuba och Ryssland i betänkandet 2015/16: UU15 - Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Därmed sa riksdagen delvis ja till motionsförslag om Kuba och Ryssland.

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motionsförslag, främst med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivanden om Kuba och Ryssland. Motionsyrkanden om Kuba och Ryssland bifalls delvis. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2016-02-11, 2016-04-05, 2016-04-14, 2016-04-21, 2016-04-28, 2016-05-10, 2016-05-12, 2016-05-19

Utrikesutskottet har granskat motioner om mänskliga rättigheter (UU15)

Utrikesutskottet har tagit ställning till motionsförslag som handlar om situationen för de mänskliga rättigheterna med mera i Kina, Kuba, Myanmar, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Ryssland och Somaliland. Utskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen när det gäller Kuba och Ryssland. Utskottet föreslår att tillkännagivandena ska handla om allt det som utskottet skriver om Kuba och Ryssland i betänkandet 2015/16: UU15 - Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Därmed föreslår utskottet att riksdagen delvis säger ja till motionsförslagen om Kuba och Ryssland.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, framförallt med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.