Luftfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2020

Beslut

Nej till motioner om luftfartsfrågor (TU12)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området eller att genomförda åtgärder är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om luftfartens klimatpåverkan, elflyg, regionala flygplatser och Arlanda och Bromma flygplats.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-05-29
Reservationer 18
Betänkande 2019/20:TU12

Alla beredningar i utskottet

2020-05-14, 2020-04-23

Nej till motioner om luftfartsfrågor (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området eller att genomförda åtgärder är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om luftfartens klimatpåverkan, elflyg, regionala flygplatser och Arlanda och Bromma flygplats.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-03
Debatt i kammaren: 2020-06-04
4

Beslut

Beslut: 2020-06-04
14 förslagspunkter, 12 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regionala flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:881 av Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint (båda M),

2019/20:906 av Helena Lindahl och Per Schöldberg (båda C),

2019/20:909 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C),

2019/20:942 av Patrik Engström m.fl. (S),

2019/20:992 av Hanna Westerén (S),

2019/20:1406 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S) yrkande 1,

2019/20:1907 av Arman Teimouri (L) yrkandena 1-3,

2019/20:2156 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 32,

2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 81 och 82,

2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 17 och

2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 23 11 21 294


2. Arlanda och Bromma flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:1463 av Maria Stockhaus och Alexandra Anstrell (båda M),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 30,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 4 och

2019/20:2982 av Edward Riedl (M).

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)

3. Riksintresseflygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


4. Marktransporter till flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M) yrkande 8.

5. Fjärrstyrd flygtrafikledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2967 av Edward Riedl (M).

6. Ett gemensamt europeiskt luftrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 9 (M)

7. Minskad klimatpåverkan från luftfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 13,

2019/20:914 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C),

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 33,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 24 och 25,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 76 och 80,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 14.2,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 9, 18.2 och 19.1,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 13.2 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)

8. Elflyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 12,

2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 16 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 13 (SD, C, KD)
Reservation 14 (M)

9. Förseningsstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1200 av Isak From och Helén Pettersson (båda S).

10. Beivrande av överträdelser av luftfartslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 11 och 12.

Reservation 15 (SD)

11. Alkoholtester för piloter och besättningspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 22.

Reservation 16 (KD)

12. Vissa flygplatsrelaterade frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:25 av Dennis Dioukarev (SD),

2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 10,

2019/20:1920 av Robert Hannah (L) och

2019/20:1921 av Robert Hannah (L).

Reservation 17 (SD)

13. Helikoptrar i fjällmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1259 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) yrkande 2.

14. Drönare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 18 (KD)