Lärare och elever

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2021

Beslut

Nej till motioner om lärare och elever (UbU11)

Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag i motioner om lärare och elever från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att det pågår arbete på området eller att gällande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om läraryrket, fortbildning, rektorer och skolledare samt elever med skolfrånvaro.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

86 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-02-25
Justering: 2021-03-25
Trycklov: 2021-03-25
Reservationer 23
Betänkande 2020/21:UbU11

Nej till motioner om lärare och elever (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 200 förslag i motioner om lärare och elever från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att det pågår arbete på området eller att gällande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om läraryrket, fortbildning, rektorer och skolledare samt elever med skolfrånvaro.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-07
Debatt i kammaren: 2021-04-08
4

Beslut

Beslut: 2021-04-14
16 förslagspunkter, 10 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 april 2021

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Läraryrket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3053 av Annika Hirvonen Falk (MP),

2020/21:3224 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 1, 5 och 6,

2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4,

2020/21:3280 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 3 och 11 samt

2020/21:3320 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (L)

2. Fortbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:181 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 1,

2020/21:854 av Lena Rådström Baastad (S) yrkande 4,

2020/21:1308 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1,

2020/21:3052 av Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (båda MP) yrkande 3 och

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 37, 47, 48, 50 och 51.

Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

3. Fortbildning på akademisk nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3224 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 5 (KD, L)

4. Rektorer och skolledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3325 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 2-6, 9 och 10 samt

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 55-58.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 42 11 3 293


5. Särskola, resursskola och särskild undervisningsgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6,

2020/21:3280 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 9 och

2020/21:3319 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 39 6 11 293


6. Inkluderingstanken i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 74 och

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 49.

Reservation 10 (SD, KD)

7. Utredning om mottagande i särskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 11 (KD)

8. Elever med särskilda behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1882 av Joakim Järrebring och Kenneth G Forslund (båda S),

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 50 och

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 19, 24, 25, 29 och 31.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 43 3 10 293


9. Elever med skolfrånvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:792 av Ola Johansson (C) yrkande 1,

2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 7 och

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 14 (KD)
Reservation 15 (L)

10. Undervisning för nyanlända

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:306 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 10,

2020/21:2529 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkandena 3, 6 och 8 samt

2020/21:2770 av Arin Karapet (M) yrkandena 1 och 3.

Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 46 5 5 293


11. Elevers hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:169 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 13,

2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2020/21:1178 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2020/21:1612 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 23,

2020/21:2696 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) yrkande 8,

2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 7,

2020/21:3065 av Rebecka Le Moine och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 2,

2020/21:3226 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 4,

2020/21:3274 av Juno Blom m.fl. (L) yrkandena 3 och 6 samt

2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 18 (KD, L)
Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 45 5 6 293


12. Skolpsykologers förebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3135 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6 och

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 25.

Reservation 20 (M, KD)

13. Fysisk aktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2580 av Ulrika Jörgensen (M),

2020/21:2734 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 1,

2020/21:3338 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 6 och

2020/21:3515 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 21 (M, KD)

14. Skolgårdar som stimulerar till fysisk aktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 22 (KD)

15. Skolmåltider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1933 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 18,

2020/21:1934 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 9 och

2020/21:2897 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 46 10 0 293


16. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.