Elevers fristående organisering

Motion 2020/21:3054 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers rätt till fristående organisering inom ramen för skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fackförbundens organisering och kamp har gjort mycket för arbetsmiljön för Sveriges arbetstagare. På samma sätt borde elevers självständiga organisering kunna utgöra en viktig kraft för förbättringar när det kommer till arbetsmiljön i skolan.

Redan idag finns det krav i skollagen på att rektor ska säkerställa att elevernas infly­tande säkerställs genom elevråd eller elevkår. Ofta är det inte en organisation av elever som utgör dessa elevråd/elevkårer, utan elever som på olika sätt väljs ut för att verka i en struktur som är beslutad ytterst av rektorn. Elevinflytande är värdefullt och en framgångs­faktor för att bland annat ordningsregler på skolor ska förankras bland eleverna och få önskad effekt.

Samtidigt ser vi i Sverige en växande elevrörelse med fristående föreningar som orga­niserar elever både i grundskolor och gymnasieskolor. Utöver att utgöra bas för elevers engagemang i sin arbetsmiljö och utformning av undervisningen bidrar de ofta med soci­ala aktiviteter som stärker sammanhållningen bland elever och berikar skoltiden.

Fristående elevkårer har emellertid inte något lagstadgat skydd motsvarande det som finns för fackföreningar av arbetstagare. Det förekommer att rektorer förhindrar elev­kårers organisering på skolan. Detta är olyckligt eftersom engagemang i föreningsdemo­krati är ett av de bästa sätten att utveckla en förståelse för demokratiskt beslutsfattande och samhällsförändring. Elevers rätt att organisera sig självständigt inom ramen för skolan behöver fastslås i lag.

 

 

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers rätt till fristående organisering inom ramen för skolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.