Psykiska hälsokontroller i skolan

Motion 2020/21:1570 av Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa psykiska hälsokontroller i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler unga mår dåligt. Andelen unga med ångest- eller depressionssymptom har ökat med 300 procent det senaste decenniet, enligt Socialstyrelsen. Utvecklingen är skräm­mande. Snabbt växande klassklyftor och ett ojämställt samhälle har ökat den psykiska ohälsan. Den otrygga arbetsmarknaden med osäkra och tillfälliga anställningar för unga skapar grogrund för psykisk ohälsa, precis som stressen och pressen i skolan.

Skolan är en av de mest effektiva arenorna för att nå unga som mår dåligt. Idag genomförs redan hälsokontroller och hälsosamtal via skolan. Det är bra. Men för att verkligen säkerställa att alla elever får en likvärdig dialog och hjälp när det gäller det psykiska måendet, är det viktigt att se över möjligheten att införa psykiska hälso­kontroller via elevhälsan på alla skolor.

 

 

Monica Haider (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa psykiska hälsokontroller i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.