Till innehåll på sidan

God skolmat i trivsamma matmiljöer, miljöer som andas matglädje

Motion 2020/21:3683 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett tillägg i skollagen om att skolmåltiden ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är ingen som tror att man kan springa maraton eller åka ett Vasalopp utan att samtidigt bry sig om vad man stoppar i sig. Men att skolelever ska klara hela skoldagen utan att få i sig tillräckligt med energi och näring – det tänker man inte alltid på, ska professor Maria Lennernäs som forskar om måltidsmönstrets betydelse för prestation och hälsa ha sagt.

Runt om i våra skolrestauranger i Sverige ser det väldigt olika ut. En del serverar toppmat i trivsamma matmiljöer, miljöer som andas matglädje och kanske till och med ligger med i White Guide Junior. Sedan finns det andra som har en lång väg kvar för att nå dit.

Det spelar dock ingen roll hur näringsriktig en skolmåltid är om den inte hamnar i magen på barnet. Skolorna lyder under skollagen och kan, om de vill, ta till sig Livsmedelsverkets rekommendationer om att en måltid också ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten. Tyvärr är det långt ifrån alla barn som har en trivsam matstund idag. På en del platser kan vi se barn som har korta raster och som får stå i långa köer för att få sin mat. Detta bidrar till hög stress hos eleven/barnet. Flera prioriterar inte måltiden under skoldagen och på många håll saknas rätt kompetens hos dem som tillagar maten.

Det är skolledaren som ansvarar för att eleverna går och äter varje dag. Det är skolledaren som ytterst ansvarar för skolans mat och har möjligheten att leda verksam­heten för att skapa viktiga och efterlängtade måltider varje dag. En dålig måltid kan kosta lika mycket som eller till och med mer än en bra måltid.

Dålig kost ger också en allt mer utbredd barnfetma men även koncentrationssvårig­heter vilket i sin tur kan leda till sämre prestationer i skolan. Bra skolmat handlar inte bara om pengar utan också om passionerade kockar med engagemang och kunskap. Bra mat är en investering i våra barns hälsa och framtid. Det är dags att sätta ordentligt fokus på bra skolmat, för bra mat gör skillnad!

Om vi politiker ger rätt förutsättningar går det att göra skillnad i varje skolkök. Ger vi förutsättningar kan personal, skolledare, pedagoger och elever minska matsvinnet, öka matglädjen, minska transporterna, öka lärandet i skolan, öka andelen närproduce­rade inköp och sortera matavfallet så att det återvinns på rätt sätt. Det är också viktigt inte minst när det gäller att förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i skolans kök. Det är långsiktig hållbarhet på flera plan. Det är alla barn värda!

Därför anser undertecknade att det bör göras ett tillägg i 10 kap. 10 § skollagen (2010:800) efter samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Måltiden ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten.

 

 

Alexandra Anstrell (M)

 

Annicka Engblom (M)

Lotta Olsson (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett tillägg i skollagen om att skolmåltiden ska vara god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.