Fysisk aktivitet på fritidshem

Motion 2020/21:3433 av Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fysisk aktivitet och idrott på fritidshemmen bör öka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Forskning visar att fysisk aktivitet leder till att elever presterar bättre i alla ämnen. Fritidshemmens möjligheter till mer fysisk aktivitet och idrott på fritidshem bör därför stärkas.

Idrotts- och fritidspolitik ska utformas så att den når alla barn och ungdomar. Vi vet att ca 400 000 barn och ungdomar finns inom fritidsverksamheterna, och vi vet också att inte alla barn och ungdomar har en tradition eller en naturlig koppling till förenings­livet, ett föreningsliv som faktiskt är ganska unikt för Sverige. Fritidshem är därför en väldigt bra arena för att idrotten ska kunna nå en stor bredd av barn och ungdomar.

Möjligheterna till ökad samverkan mellan fritidshemmen och idrottsföreningarna är stora, exempelvis skulle Svenska idrottsförbundet med sina 1 300 föreningar runt om i landet kunna vara en viktig samverkanspartner för fritidshemmen. Svenska skolidrotts­förbundet bör därför ges i uppdrag att utforma ett projekt där idrotten blir en ännu tydligare del av fritidshemmens verksamhet. 

 

 

Saila Quicklund (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fysisk aktivitet och idrott på fritidshemmen bör öka och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.