NPF-säkrad skola

Motion 2020/21:1882 av Joakim Järrebring och Kenneth G Forslund (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en NPF-säkrad skola och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolans lärmiljöer måste utvecklas för att bättre kunna utgå från elevers behov av inlärning.

I dagens skola räknar man med att minst 5–10 procent av eleverna har neuro­psykiatriska funktionsuppsättningar, som till exempel adhd (attention deficit hyperactivity disorder), ASD (autismspektrumdiagnos), OCD (obsessive compulsive disorder), dyslexi eller dyskalkyli. Samsjuklighet är vanligt.

Många av dessa elever upplever sin skolgång som svår och problematisk, något som leder till känslor av utanförskap och uppgivenhet. I skolans styrdokument är det tydligt att hela verksamheten ska anpassas och fungera för dessa elever. Betydligt fler elever än så gynnas av anpassningar i skolan som traditionellt faller inom NPF-spektrat.

Att stärka alla elevers egenmakt i skolan, och att tillsammans med dem hitta strate­gier som främjar såväl mående som lärande, är något som förbereder alla elever för framtiden. Genom att skapa en tillgänglig och trygg skola för barn med neuropsykiat­riska funktionsnedsättningar (NPF) gynnas samtliga elever.

För att uppnå en NPF-säkrad skola krävs en välfungerande samverkan mellan vårdnadshavare, skola och andra kommunala verksamheter samt hälso- och sjukvården.

Men det finns anledning att överväga om den nationella nivån, utöver de viktiga ekonomiska satsningarna i statens budget, kan göra mer för att främja en NPF-säkrad skola.

Regeringen borde överväga att införa en nationell kvalitetssymbol som skolor kan ansöka om och beviljas om de uppfyller fastställda normer och riktlinjer inom NPF-säkringsområdet.

 

 

Joakim Järrebring (S)

Kenneth G Forslund (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en NPF-säkrad skola och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.