Elevers studiemiljö

Motion 2020/21:3053 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers studiemiljö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsmiljöarbetet i skolan behöver förbättras. Skolan är Sveriges största arbetsplats sett till antalet som arbetar eller studerar där. I en rapport från konstaterades Arbets­miljöverket att 9 av 10 skolor slarvar med arbetsmiljön. Enligt myndigheten är att en god arbetsmiljö är viktigt för att förebygga sjukdomar och skapa en god arbetsmiljö, även för skolelever.

För att få fart på arbetsmiljöarbetet vill vi att alla skolors studiemiljö utvärderas återkommande med utgångspunkt i elevundersökningar. En möjlighet är att bygga vidare på Skolinspektionens skolenkät för att få resultat som är jämförbara mellan skolor.

Det är viktigt att elever involveras och att elevskyddsombud utses och utbildas för att aktivt kunna delta i skolans arbetsmiljöarbete. Genom en hög grad av inkludering och transparens kan personal, elever och deras engageras i förbättringsarbetet.

 

 

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers studiemiljö och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.