Till innehåll på sidan

God kompetens och kunskap om adhd och dyslexi hos våra lärare och pedagoger

Motion 2020/21:1352 av Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om god kompetens i fråga om adhd och dyslexi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barn som har adhd eller dyslexi får inte alltid den rätta pedagogiken i våra förskolor och skolor. Vi ser att många elever kommer ända till gymnasieskolans individuella program innan bra undervisningsmodeller anpassade för eleverna sätts in. Då har de ofta stora kunskapsluckor som det kan vara svårt att hinna fylla under gymnasietiden.

Datorer som ofta är till stor hjälp i språkundervisning och språkpedagogik används heller inte regelmässigt till alla barn med dyslexi trots att det är bra hjälpmedel. Att det ibland brister i pedagogiken eller undervisningen för dessa grupper beror till viss del på bristande kompetens hos våra förskollärare och lärare. Det är inte självklart att anpassad pedagogik för dessa barn ingår i lärarutbildningen för dessa båda yrkesgrupper. Det är heller inte så att alla under sin karriär som lärare får arbeta med barn från den här barngruppen, och därför är kompetensen varierande bland landets förskollärare och lärare. Oavsett om man arbetar med små barn i förskolan, barn i grundskolan eller ungdomar i gymnasiet behöver ansvariga lärare få en höjd kompetens inom området.

Det ska vara en självklarhet att alla lärare vet att dyslexi och adhd ibland kräver andra undervisningsmetoder och annan pedagogik. Med anledning av ovanstående bör regeringen överväga att se över hur man kan möjliggöra att alla förskollärare och lärare innehar god kompetens om adhd och dyslexi.

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om god kompetens i fråga om adhd och dyslexi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.