Daglig pulshöjande aktivitet i skolan

Motion 2020/21:292 av Magnus Ek (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-23
Granskad
2020-09-23
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten för fler skolor att integrera daglig pulshöjande aktivitet i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska skolelevers kunskapsresultat och hälsa är av naturliga skäl ständigt återkom­mande debattämnen. Vid sidan av debatten om kursplaner, betygssystem och elevhälsans funktion har nu under en längre tid effekterna av elevernas fysiska aktivitet utvärderats. I bland annat en studie från Göteborgs universitet och i projekt på skolor i Valdemarsvik och Bunkeflo utanför Malmö har effekter av daglig pulshöjande aktivitet på elevernas skolresultat och hälsa utvärderats. Dessa forskningsprojekt har visat på goda effekter av pulshöjande aktivitet på elevernas studieresultat. Dessutom pekar de på positiva hälso­effekter hos elever som ägnat sig åt daglig fysisk aktivitet jämfört med andra skolelever, bland annat minskad hyperaktivitet och ökad syreupptagningsförmåga.

Det ska inte förstås som så att skolorna nödvändigtvis har utvidgat antalet timmar i idrottsämnet utan utöver den fysiska aktivitet som ingår i detta ämne infört tid för aktivi­teter där eleverna kommer upp över 65 % av maxpuls. Det är eftersträvansvärt att sprida exemplen på hur man kan integrera regelbunden pulshöjande aktivitet till fler skolor. Det är av vikt att detta i så stor utsträckning som möjligt sker utan att inverka menligt på övrig lektionstid.

Med anledning av detta bör regeringen utreda hur man kan sprida modeller för att integrera daglig pulshöjande aktivitet på fler skolor.


Underlag för detta hittas i Effects of a Curricular Physical Activity Intervention on Children's School Performance, Wellness, and Brain Development från Göteborgs universitet, Lina Bunketorp Käll m.fl., och Mer rörelse i skolan med Bunkeflomodellen.

 

 

Magnus Ek (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten för fler skolor att integrera daglig pulshöjande aktivitet i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.