Till innehåll på sidan

Punktskrift – en rättighet i skollagen för synskadade

Motion 2020/21:3089 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i skollagen ta hänsyn till barn och unga med grava synskador så att de får rätt till blindskrift, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Blindskrift är en skrift skapad för att avläsa och med hjälp av fingrarnas beröring av ett relifierat mönster på ett underlag kunna läsa även för den som har defekt eller helt saknar syn. Mönstret kan antingen vara i form av vanliga bokstäver eller andra koder som representerar dessa. Ett taktilt alfabet öppnar upp för helt andra möjligheter att ta del av samhället och skrift för synskadade än vad som varit möjligt tidigare. Punktskrift är utrymmeskrävande då tecknen alltid består av sex till åtta punkter anordnade i två spalter i en fyrkant samt att de skrivs på ett speciellt tjockt papper. För att snabba upp skriv- och läsprocessen har olika kortskriftsystem utvecklats.

För människor med synskada är blindskrift en väg till att ta del av information i skrift och därmed aktivt kunna ta del i samhället. Tyvärr saknar barn med grava syn­skador dessa rättigheter då blindskrift inte ingår i skollagen. För att ge barn och unga med synskada samma rättighet till hemspråk som barn med annat modersmål än svenska bör punktskrift skrivas in i skollagen.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Lotta Finstorp (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i skollagen ta hänsyn till barn och unga med grava synskador så att de får rätt till blindskrift, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.