Ökat nationellt stöd för elever med diagnosen dyslexi

Motion 2020/21:260 av Magnus Persson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-22
Granskad
2020-09-22
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat nationellt stöd för elever och ungdomar med diagnosen dyslexi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många skolor är duktiga på att tillhandahålla stöd och hjälpmedel för elever med dys­lexi men det finns också väldigt många skolor som inte har eller kan erbjuda det stöd eleverna har rätt till. Detta är en av följderna med kommunaliseringen av skolan och ofta är det elever med särskilda behov som drabbas vid kommunala besparingar. Det finns även exempel på när föräldrarna själva fått bekosta hjälpmedel till sina barn i skolarbetet.

För att öka möjligheterna för barn och ungdomar bör man i alla regioner och kom­muner införa en hjälpmedelscentral samt kontinuerlig utbildning för lärare och skol­personal efter nationella riktlinjer för att kunna erbjuda dessa elever det stöd dom har rätt till.

 

 

Magnus Persson (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat nationellt stöd för elever och ungdomar med diagnosen dyslexi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.