Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2017

Beslut

Ändrade regler för uppehållstillstånd för nyanlända som går i gymnasiet (SfU19)

Nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning även om deras tidigare tillstånd har upphört. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag väljer en del ungdomar att inte gå gymnasiet eftersom de inte vet om de kan avsluta sin skolgång. Avsikten med förslaget är att uppmuntra ungdomarna att studera och att de också ska känna trygghet i att de kan fullfölja studierna. Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-04
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-04-27
Reservationer 6
Betänkande 2016/17:SfU19

Ändrade regler för uppehållstillstånd för nyanlända som går i gymnasiet (SfU19)

Nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning även om deras tidigare tillstånd har upphört. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag väljer en del ungdomar att inte gå gymnasiet eftersom de inte vet om de kan avsluta sin skolgång. Avsikten med förslaget är att uppmuntra ungdomarna att studera och att de också ska känna trygghet i att de kan fullfölja studierna. Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3647 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M) och

2016/17:3652 av Paula Bieler m.fl. (SD).

Reservation 1 (M, SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 73 0 11
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 2
Totalt 160 132 14 43


2. Uppehållstillstånd för studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3647 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 3-6,

2016/17:3649 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-4 och

2016/17:3653 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 1-3, 6 och 7.

Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 72 0 0 12
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 2
Totalt 257 18 30 44


3. Återkallelse och omprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3647 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 2 och

2016/17:3653 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)

4. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppe-hållstillstånd i Sverige.
2. lag om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.
3. lag om ändring i lagen (2017:000) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.
4. lag om ändring i lagen (2017:000) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.
5. lag om ändring i utlännings-lagen (2005:716).
6. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
7. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:133 punkterna 1-7.