Till innehåll på sidan

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Proposition 2016/17:133

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-03-02
Bordlagd
2017-03-02
Hänvisad
2017-03-03
Motionstid slutar
2017-03-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2016/17:133

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för

Prop.

uppehållstillstånd rörande studier på

2016/17:133

gymnasienivå

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag som syftar till att uppmuntra nyanlända ungdomar att studera på gymnasial nivå. Regeringen föreslår attden som påbörjat utbildning på gymnasial nivå och som ska beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen) eller på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande

Förslagspunkter (7)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2016/17:SfU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2016/17:SfU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:000) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2016/17:SfU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:000) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2016/17:SfU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2016/17:SfU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2016/17:SfU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2016/17:SfU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.