Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 september 2020

Beslut

Ja till ny lag om utländska direktinvesteringar (UU3)

Utländska direktinvesteringar i svenska företag kan hota skyddsvärda svenska företag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag för att säkra granskningen av sådana direktinvesteringar. Lagförslaget kompletterar en EU-förordning på området som börjar gälla i alla medlemsländer i oktober 2020.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har nyligen fått uppdraget som kontaktpunkt av regeringen. Utöver den internationella samordningsrollen ska myndigheten också få befogenhet att hämta in vissa uppgifter från inblandade företag inför en investering, om det finns risk att affären kan påverka svensk säkerhetskänslig verksamhet. Berörda företag ska ha möjlighet att överklaga ett beslut som myndigheten har fattat om att hämta in uppgifter.

Den nya lagen börjar gälla den 1 november 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag till motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-09-22
Justering: 2020-09-24
Trycklov: 2020-09-24
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:UU3

Alla beredningar i utskottet

2020-09-22, 2020-09-17, 2020-09-15

Ja till ny lag om utländska direktinvesteringar (UU3)

Utländska direktinvesteringar i svenska företag kan hota skyddsvärda svenska företag. Utrikesutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag för att säkra granskningen av sådana direktinvesteringar. Lagförslaget kompletterar en EU-förordning på området som börjar gälla i alla medlemsländer i oktober 2020.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har nyligen fått uppdraget som kontaktpunkt av regeringen. Utöver den internationella samordningsrollen ska myndigheten också få befogenhet att hämta in vissa uppgifter från inblandade företag inför en investering, om det finns risk att affären kan påverka svensk säkerhetskänslig verksamhet. Berörda företag ska ha möjlighet att överklaga ett beslut som myndigheten har fattat om att hämta in uppgifter.

Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 november 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-09-29
Debatt i kammaren: 2020-09-30
4

Beslut

Beslut: 2020-09-30
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 september 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:193.

2. Möjlighet att överklaga kontaktpunktens beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 1 (SD)

3. Kontaktpunktens behov av finansiell kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:25 av Hans Wallmark m.fl. (M).

Reservation 2 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 34 21 1 293


4. Kontaktpunktens behov av säkerhetspolitisk kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 45 10 1 293