Jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets bet 2015/16:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2016

Beslut

Regeringens jämställdhetssatsning har granskats (AU9)

Arbetsmarknadsutskottet har granskat regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning. Regeringens redovisar här sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten. Regeringen presenterar också åtgärder som ska förbättra jämställdhetspolitiken. Flera av dem sammanfaller med rekommendationer från Riksrevisionen. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa även nej till motioner som bland annat handlar om en handlingsplan för mäns våld mot kvinnor, jämställdhetsintegrering, arbetets roll för ett jämställt samhälle, åtgärder mot hedersrelaterat våld och Medlingsinstitutet. Anledningen är att arbete redan pågår inom de här områdena.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-14
Justering: 2016-06-09
Trycklov: 2016-06-14
Reservationer 13
bet 2015/16:AU9

Regeringens jämställdhetssatsning har granskats (AU9)

Arbetsmarknadsutskottet har granskat regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning. Regeringens redovisar här sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten. Regeringen presenterar också åtgärder som ska förbättra jämställdhetspolitiken. Utskottet konstaterar att flera av dem sammanfaller med rekommendationer från Riksrevisionen. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet har även tagit ställning till motioner som bland annat handlar om en handlingsplan för mäns våld mot kvinnor, jämställdhetsintegrering, arbetets roll för ett jämställt samhälle, åtgärder mot hedersrelaterat våld och Medlingsinstitutet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna, på grund av att arbete redan pågår inom de här områdena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-17
Debatt i kammaren: 2016-06-20
4

Beslut

Beslut: 2016-06-21
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskilda jämställdhetsåtgärder och målen för jämställdhetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:35 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:987 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 4,

2015/16:1380 av Rickard Nordin och Ola Johansson (båda C) yrkande 1,

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 5,

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 1 och

2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1, 3 och 5 samt

lägger skrivelse 2015/16:52 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 0 21 1
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 240 40 35 34


2. Ekonomisk jämställdhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:35 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 2,

2015/16:1018 av Jasenko Omanovic (S),

2015/16:1037 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S),

2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2380 av Solveig Zander (C),

2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 13 och

2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 77 0 7
SD 0 0 40 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 177 77 60 35


3. Våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 18 och

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 12 och 24.

Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 21 0 1
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 260 21 34 34


4. Hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:679 av Ellen Juntti (M),

2015/16:779 av Robert Hannah (FP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 11, 22 och 23,

2015/16:1353 av Maria Stockhaus (M),

2015/16:1864 av Veronica Lindholm m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2590 av Thomas Finnborg och Sotiris Delis (båda M),

2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 13,

2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 19,

2015/16:2899 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 6,

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 16 och 20-22 samt

2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 0 21 1
V 0 0 20 1
L 0 0 16 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 218 40 57 34


5. FN:s kvinnokonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:838 av Monica Green (S) yrkandena 1, 2 och 4.