Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2022

Beslut

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter (SfU26)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om höjt bostadstillägg till pensionärer, och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen.

Regeringen har föreslagit en lagändring som innebär att konsumtionsstödet inom bostadstillägget till pensionärer höjs med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta, per månad. En lagändring har också föreslagits för att säkerställa att pensionärer som betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen får del av höjningen.

Lagändringen gällande bostadstillägget börjar gälla den 1 juli 2022 och ska börja tillämpas första gången för bostadstillägg som avser augusti 2022.

Riksdagen sa nej till tre förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna 2021/22:180 punkterna 1 och 2 samt 2021/22:181 punkterna 1.2 och 2.2. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-19

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter (SfU26)

Socialförsäkringsutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om höjt bostadstillägg till pensionärer, och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen.

Regeringen föreslår en lagändring som innebär att konsumtionsstödet inom bostadstillägget till pensionärer höjs med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta, per månad. En lagändring föreslås också för att säkerställa att pensionärer som betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen får del av höjningen.

Lagändringen gällande bostadstillägget föreslås börja gälla den 1 juli 2022 och börja tillämpas första gången för bostadstillägg som avser augusti 2022.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till tre förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.