Måndag den 13 juni 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-06-13

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Måndagen den 13 juni 2022

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Socialutskottets betänkande SoU30

 

 

 

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

 

 

2

Johan Hultberg (M)

6

 

 

3

Per Ramhorn (SD)

6

 

 

4

Sofia Amloh (S)

6

 

 

5

Aphram Melki (C)

6

 

 

6

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

7

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.42

0.42

23

Socialutskottets betänkande SoU28

 

 

 

Borttagande av bosättningsprincipen vid sprututbyte

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.42

24

Socialutskottets betänkande SoU15

 

 

 

Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

8

 

 

2

Yasmine Bladelius (S)

10

 

 

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

 

 

4

Per Ramhorn (SD)

6

 

 

5

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

6

Karin Rågsjö (V)

8

 

 

7

Lina Nordquist (L)

8

 

 

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.00

1.42

25

Utrikesutskottets betänkande UU13

 

 

 

Europarådet

 

 

 

1

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

2

Carina Ohlsson (S)

6

 

 

3

Boriana Åberg (M)

8

 

 

4

Kerstin Lundgren (C)

6

 

 

5

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

 

 

6

Joar Forssell (L)

8

 

 

7

Maria Ferm (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.50

2.32

26

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU27

 

 

 

Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna

 

 

 

1

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

8

 

 

2

Lorena Delgado Varas (V)

6

 

 

3

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

4

Mattias Vepsä (S)

4

 

 

5

Ann-Sofie Alm (M)

6

 

 

6

Hans Eklind (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

3.08

27

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU26

 

 

 

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

3.08

28

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU28

 

 

 

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

 

 

 

1

Carina Ohlsson (S)

8

 

 

2

Ann-Sofie Alm (M)

8

 

 

3

Ludvig Aspling (SD)

12

 

 

4

Malin Björk (C)

6

 

 

5

Lorena Delgado Varas (V)

8

 

 

6

Hans Eklind (KD)

8

 

 

7

Robert Hannah (L)

8

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

4.12

29

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU29

 

 

 

Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor

 

 

 

1

Marlene Burwick (S)

8

 

 

2

Betty Malmberg (M)

8

 

 

3

Martin Kinnunen (SD)

8

 

 

4

Magnus Ek (C)

8

 

 

5

Elin Segerlind (V)

8

 

 

6

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

7

Jakob Olofsgård (L)

8

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.06

5.18

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 18 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.