Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

Civilutskottets betänkande 2009/10:CU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Föräldrars skadeståndsansvar skärps (CU23)

Föräldrar som har vårdnaden om barn blir skyldiga att betala skadestånd för vissa typer av skador som barnen orsakar genom brott. Syftet är att tydliggöra att det är föräldrarna som har huvudansvaret för sina barn och ungdomar. Föräldrarnas ansvar ska vara begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet för varje skadehändelse. Det motsvarar just nu ungeför 8 500 kronor. Dessutom ska skadeståndet i undantagsfall kunna ändras om det i ett enskilt fall skulle vara uppenbart oskäligt. .

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-06
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-19
Trycklov: 2010-05-19
Reservationer 1
Betänkande 2009/10:CU23

Beredningar i utskottet

2010-04-08

Föräldrars skadeståndsansvar skärps (CU23)

Föräldrar som har vårdnaden om barn blir skyldiga att betala skadestånd för vissa typer av skador som barnen orsakar genom brott. Syftet är att tydliggöra att det är föräldrarna som har huvudansvaret för sina barn och ungdomar. Föräldrarnas ansvar ska vara begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet för varje skadehändelse. Det motsvarar just nu ungeför 8 500 kronor. Dessutom ska skadeståndet i undantagsfall kunna ändras om det i ett enskilt fall skulle vara uppenbart oskäligt.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-26
4

Beslut

Beslut: 2010-05-26
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),
2. lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:142 och avslår motion 2009/10:C11.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m770019
c180011
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
-1000
Totalt136131082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag