Riksdagens protokoll 2009/10:126 Onsdagen den 26 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:126

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2009/10:126
Onsdagen den 26 maj

Kl. 09:00 - 16:50

1 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 20 maj
NU16 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet 
Punkt 1
(Nytt mål och ändrade kvoter i elcertifikatssystemet)  
1. utskottet 
2. res. 1 (s, v, mp) 
Votering: 
146 för utskottet 
139 för res. 1 
64 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 82 m, 21 c, 24 fp, 18 kd, 1 -  
För res. 1: 110 s, 17 v, 12 mp  
Frånvarande: 20 s, 14 m, 8 c, 4 fp, 6 kd, 5 v, 7 mp  
Punkt 4
(Orörda älvsträckor)  
1. utskottet 
2. res. 4 (v, mp) 
Votering: 
256 för utskottet 
30 för res. 4 
63 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.