LiseLotte Olsson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västerbottens län
Titel
Ombudsman
Född år
1954
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2010-10-04

Civilutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ersättning vid expropriation

  Ersättning vid expropriation

  Betänkande 2009/10:CU21

  Ersättningen höjs vid expropriation och andra åtgärder där ägaren av en fastighet tvingas att avstå från fastigheten. Syftet är att stärka äganderätten, och bakgrunden är att de som exproprierar numera allt oftare är företag som driver sin verksamhet i vinstsyfte. Förr var det oftast staten eller kommunen,

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 39 minuter
  Beredning
  2010-05-25
  Justering
  2010-06-08
  Debatt
  2010-06-21
  Beslut
  2010-06-21
 • Diskriminering av synskadade

  Skriftlig fråga 2009/10:916 av Olsson, LiseLotte (v)

  den 18 juni Fråga 2009/10:916 Diskriminering av synskadade av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den 17 februari meddelade arbetsdomstolen, AD, i en dom att Försäkringskassan inte utsatt Marie-Louise Jungelin för diskriminering när man nekat henne anställning på grund av hennes synnedsättning.

  Inlämnad
  2010-06-18
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Arbetsskada

  Skriftlig fråga 2009/10:909 av Olsson, LiseLotte (v)

  den 18 juni Fråga 2009/10:909 Arbetsskada av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under förra mandatperioden reformerades arbetsskadeförsäkringen. Syftet var att ge arbetsskadade ett bättre skydd. Dåvarande regeringen uttalade: Reformeringen av bevisreglerna 1993 har, i förening med den

  Inlämnad
  2010-06-18
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

  Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

  Betänkande 2009/10:CU20

  Föräldrar kan i dag hindra att socialtjänsten pratar med deras barn. Detta om barnen inte uppnått den ålder och mognad som krävs för att själva bestämma om sin medverkan. Konsekvensen kan bli att barnen inte får den hjälp eller det stöd som de behöver. Riksdagen har därför beslutat att det ska bli möjligt

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 39 minuter
  Justering
  2010-06-03
  Debatt
  2010-06-16
  Beslut
  2010-06-17
 • Försäkringsrätt vid arbetsskada

  Skriftlig fråga 2009/10:887 av Olsson, LiseLotte (v)

  den 10 juni Fråga 2009/10:887 Försäkringsrätt vid arbetsskada av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under förra mandatperioden reformerades arbetsskadeförsäkringen. Syftet var att ge arbetsskadade ett bättre skydd och dåvarande regeringen uttalade också att: För stränga krav på visad

  Inlämnad
  2010-06-10
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

  Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

  Betänkande 2009/10:CU23

  Föräldrar som har vårdnaden om barn blir skyldiga att betala skadestånd för vissa typer av skador som barnen orsakar genom brott. Syftet är att tydliggöra att det är föräldrarna som har huvudansvaret för sina barn och ungdomar. Föräldrarnas ansvar ska vara begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet för varje skadehändelse. Det motsvarar just nu ungeför 8 500 kronor. Dessutom ska skadeståndet i undantagsfall kunna ändras om det i ett enskilt fall skulle vara uppenbart oskäligt. .

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 73 minuter
  Beredning
  2010-04-08
  Justering
  2010-05-18
  Debatt
  2010-05-26
  Beslut
  2010-05-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tillsyn av överförmyndarna

  Tillsyn av överförmyndarna

  Betänkande 2009/10:CU27

  Länstyrelsernas tillsyn av överförmyndare har granskats av Riksrevisionen. Granskningen är en uppföljning av en undersökning som gjordes 2006 och som visade på stora brister både i länstyrelsernas tillsyn och i överförmyndarnas verksamhet. En överförmyndare är en person som har det yttersta ansvaret

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 69 minuter
  Beredning
  2010-04-15
  Justering
  2010-04-29
  Debatt
  2010-05-06
  Beslut
  2010-05-19
 • med anledning av prop. 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

  Motion 2009/10:C23 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:C23 av LiseLotte Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag till ändringar i lagstiftningen som

  Inlämnad
  2010-05-03
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:CU20
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler

  Motion 2009/10:C21 av Egon Frid m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:C21 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:185 Allmänna kommunala bostadsaktiebolag och reformerade

  Inlämnad
  2010-04-21
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2009/10:CU24
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Uppdrag för sjukskrivna

  Skriftlig fråga 2009/10:724 av Olsson, LiseLotte (v)

  den 15 april Fråga 2009/10:724 Uppdrag för sjukskrivna av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m För demokratins skull är det viktigt att alla efter förmåga och vilja ges goda förutsättningar att delta i föreningsliv och i demokratiska samhällsinstitutioner. Detta är viktigt för samhällsutvecklingen.

  Inlämnad
  2010-04-15
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • med anledning av prop. 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare

  Motion 2009/10:C11 av Carina Moberg m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:C11 av Carina Moberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare s83012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare. Motivering Regeringen föreslår

  Inlämnad
  2010-03-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:CU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ny lag om fastställande av könstillhörighet

  Ny lag om fastställande av könstillhörighet

  Interpellation 2009/10:227 av Olsson, LiseLotte (v)

  den 5 februari Interpellation 2009/10:227 Ny lag om fastställande av könstillhörighet av LiseLotte Olsson v till socialminister Göran Hägglund kd I en interpellationsdebatt i januari 2009 besvarade socialministern min fråga interpellation 2008/09:181 om genomförandet av könstillhörighetsutredningen. Socialministern

  Inlämnad
  2010-02-05
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • med anledning av prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar

  Motion 2009/10:C10 av Egon Frid m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:C10 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att konkurrensutsätta flygtrafikledningstjänsten. Riksdagen avslår regeringens förslag att ta bort kraven på allmän

  Inlämnad
  2010-02-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:CU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Vårdnadsbidragets effekter

  Vårdnadsbidragets effekter

  Interpellation 2009/10:179 av Olsson, LiseLotte (v)

  den 11 januari Interpellation 2009/10:179 Vårdnadsbidragets effekter av LiseLotte Olsson v till socialminister Göran Hägglund kd Det har kommit till min kännedom att två förskolor på Järvafältet i Stockholm lagts ned på grund av det vårdnadsbidrag som regeringen infört. Det är ingen nyhet att kvinnor som saknar

  Inlämnad
  2010-01-11
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Familjerättsliga frågor

  Familjerättsliga frågor

  Betänkande 2009/10:CU8

  Riksdagen sa nej till motioner som rör familjerätt från de allmänna motionstiderna 2008 och 2009. Riksdagen hänvisar bland annat till tidigare ställningstaganden under mandatperioden. Motionerna tar upp frågor som registrering av testamenten, arvsrättsliga frågor, egendomsförhållandet mellan makar och

  Behandlade dokument
  67
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 92 minuter
  Justering
  2010-01-28
  Debatt
  2010-02-11
  Beslut
  2010-02-18
 • Reglerna i sjukförsäkringen

  Interpellation 2009/10:219 av Olsson, LiseLotte (v)

  den 2 februari Interpellation 2009/10:219 Reglerna i sjukförsäkringen av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Aftonbladet torsdagen den 28 januari hade ett uppslag med rubriken Så sjuka är de nya reglernaDe hade gjort en genomgång av dokument från Försäkringskassan om hur den borgerliga

  Inlämnad
  2010-02-02
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Riskbedömningar i socialtjänstens utredningar om vårdnad, boende och umgänge

  Interpellation 2009/10:214 av Olsson, LiseLotte (v)

  den 2 februari Interpellation 2009/10:214 Riskbedömningar i socialtjänstens utredningar om vårdnad, boende och umgänge av LiseLotte Olsson v till statsrådet Maria Larsson kd Socialstyrelsen och länsstyrelserna har under 20082009 arbetat för att ta fram bedömningskriterier för tillsynen samt genomfört en nationell

  Inlämnad
  2010-02-02
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Könstillhörighetsutredningen

  Skriftlig fråga 2009/10:454 av Olsson, LiseLotte (v)

  den 28 januari Fråga 2009/10:454 Könstillhörighetsutredningen av LiseLotte Olsson v till socialminister Göran Hägglund kd Jag har i en tidigare skriftlig fråga 2008/09:265 och i en interpellationsdebatt 2008/09:181 för över ett år sedan frågat socialministern om hur Regeringskansliets arbete med könstillhörighetsutredningen

  Inlämnad
  2010-01-28
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Kompensation för sänkt bostadstillägg

  Skriftlig fråga 2009/10:418 av Olsson, LiseLotte (v)

  den 21 januari Fråga 2009/10:418 Kompensation för sänkt bostadstillägg av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vid årsskiftet förlorade ett antal personer rätt till sjukpenning. Några av dem fick i stället rätt till sjukersättning på lägre nivå. För personer som varit deltidssjukskrivna

  Inlämnad
  2010-01-21
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson ()
 • med anledning av prop. 2009/10:76 En nedre promillegräns för sjöfylleri

  Motion 2009/10:C6 av Egon Frid m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2009/10:C6 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:76 En nedre promillegräns för sjöfylleri v20 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sjöfylleri jämställs med rattfylleri och att lagstiftningarna, så långt

  Inlämnad
  2010-01-21
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:CU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag

Filter