Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU46

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Det regionala utvecklingsansvaret blir enhetligt i hela Sverige (KU46)

Landstingen i Stockholms, Kalmar, Blekinge, Södermanlands, Värmlands, Dalarna och Västerbottens län får överta det regionala utvecklingsansvaret i respektive län från staten. Därmed kommer det regionala utvecklingsansvaret i hela Sverige ligga på landstingen respektive Gotlands kommun, och genom förändringen uppnås därför ett mer enhetligt system. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Syftet är att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. Detta gäller såväl städer och stadsregioner, tätorter och tätortsregioner av olika storlek som olika typer av landsbygd och landsbygdsregioner.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-29
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-08
Reservationer 1
bet 2017/18:KU46

Alla beredningar i utskottet

2018-05-29, 2018-05-17

Det regionala utvecklingsansvaret blir enhetligt i hela Sverige (KU46)

Landstingen i Stockholms, Kalmar, Blekinge, Södermanlands, Värmlands, Dalarna och Västerbottens län får överta det regionala utvecklingsansvaret i respektive län från staten. Därmed kommer det regionala utvecklingsansvaret i hela Sverige ligga på landstingen respektive Gotlands kommun, och genom förändringen uppnås därför ett mer enhetligt system. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Syftet är att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. Detta gäller såväl städer och stadsregioner, tätorter och tätortsregioner av olika storlek som olika typer av landsbygd och landsbygdsregioner.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-15
Debatt i kammaren: 2018-06-18
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1) lag om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät,
2) lag om upphävande av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen,
3) lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap,
4) lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
5) lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän, 
6) lag om ändring i kommunallagen (2017:725).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:206 punkterna 1-6 och avslår motion

2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 35 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 5
Totalt 229 71 0 49