Andreas Norlén (M)

Talman

Valkrets
Östergötlands län
Titel
Jur.dr
Född år
1973
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Talman

Riksdagsledamot

Ledig

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Talman
2018-09-24 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Ledig
2018-09-24 – 2026-09-21
Ordinarie
2018-01-01 – 2018-09-24
Ledig
2017-09-11 – 2017-12-31
Ordinarie
2006-10-02 – 2017-09-10

Konstitutionsutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Ledamot
2009-02-09 – 2010-10-04

Civilutskottet

Suppleant
2009-02-11 – 2010-10-04
Ledamot
2006-10-10 – 2009-02-09

Justitieutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2016-12-01

Utrikesnämnden

Suppleant
2015-02-12 – 2018-10-02

Domarnämnden

Personlig ersättare
2012-02-14 – 2018-10-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06–. Talman 18–. Ledamot civilutskottet 06–09 och konstitutionsutskottet 09–14, ordförande konstitutionsutskottet 14–18. Suppleant justitieutskottet 06–10 och civilutskottet 09–10. Ledamot krigsdelegationen 14–16 och ordförande 18–. Ledamot Utrikesnämnden 18–. Suppleant Utrikesnämnden 15–18. Ordförande riksdagsstyrelsen 18–. Ordförande Stiftelsen Sveriges Nationaldag 18–. Ledamot moderata riksdagsgruppens förtroenderåd 15–18. Ledamot moderata riksdagsgruppens kommittékonferens 14–18. Personlig ersättare Domarnämnden 12–18.

Föräldrar

Ekonomichefen Urban Norlén och tidningschefen Gunilla Persdotter Norlén.

Utbildning

Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Mjölby, slutår 92. Affärsjuridisk magister, Linköpings universitet 96. Jur.kand., Stockholms universitet 00. Jur.dr., Linköpings universitet 04.

Anställningar

Verksam i familjeföretaget, Kurirengruppen i Sverige AB, 93–. Doktorand, universitetsadjunkt, programansvarig för de affärsjuridiska programmen och gästlärare, Linköpings universitet 98–05.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Yttrandefrihetskommittén 11–12, Integritetskommittén 14–16, Mediegrundlagskommittén 15–16, parlamentariska EU-kommittén 16–17, Kommittén om en tydligare budgetprocess 17 och 2017 års riksrevisionsutredning 17–18.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Motala 98–02 och 06–14. Ersättare, fritids- och kulturnämnden, Motala kommun 95–98. Ledamot, revisionsberedningen, Motala kommun, 06–14 och ordförande 06–10. Landstingsfullmäktig, Landstinget Östergötland 98–99 och ersättare 94–98. Ersättare, primär- och tandvårdsnämnden 94–98.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Vice ordförande, Moderata ungdomsförbundet i Ödeshög 88–90 och ordförande 90–92. Styrelseledamot, Moderata ungdomsförbundet i Östergötland 93–95 och ordförande 95–97. Styrelseledamot, Moderaterna i Motala 97–98. Styrelseledamot, Moderaterna i Östergötland 97–01 och 2:e vice ordförande 01–06. Kyrkofullmäktig, Motala församling 97–01. Styrelsesuppleant, Kurirengruppen i Sverige AB, Länstidningen Östergötland AB och Förvaltningsaktiebolaget Länstidningen Östergötland.

Litteratur

Oskälighet och 36 § avtalslagen (04, avhandling). "IT-rättsliga avtal" i Vänbok till Hans Stenberg (02). "Att hantera omständigheter" i Vänbok till Ingrid Arnesdotter (12). "Domstolarnas oberoende samt vissa näraliggande frågor om makt, juridik och politik" i Vänbok till Fredrik Wersäll (18).

Bostadsort

Motala

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Avtackning: Avtackning och avslutning efter voteringens slut

  Avtackning och avslutning efter voteringens slut

  Avtackning och avslutning efter voteringens
  Datum
  2024-06-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd

  Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd

  Betänkande 2023/24:SfU17

  Socialförsäkringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning av systemet för återkallelser av uppehållstillstånd.

  Riksrevisionen anser att systemet inte fungerat effektivt under bedömningsperioden. I skrivelsen till riksdagen redogör regeringen för sin bedömning av läget, och vilka åtgärder som vidtagits på området. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, vilket innebar att ärendet avslutades.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  23, 63 minuter
  Justering
  2024-05-21
  Bordläggning
  2024-05-28
  Debatt
  2024-05-29
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Migrationsfrågor

  Migrationsfrågor

  Betänkande 2023/24:SfU14

  Riksdagen sa nej till de cirka 130 förslag i motioner om migrationsfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar till exempel om permanent uppehållstillstånd, informationsplikt, EU:s migrations- och asylpolitik, mottagande av asylsökande, asylprocessen, anhöriginvandring och svenskt medborgarskap.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  29, 115 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-15
  Debatt
  2024-05-16
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Civilminister Erik Slottner KD Skolminister Lotta Edholm L Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Civilminister Erik Slottner KD besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-05-16
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för
  Datum
  2024-05-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förbättrade möjligheter att ändra kön

  Förbättrade möjligheter att ändra kön

  Betänkande 2023/24:SoU22

  Riksdagen sa ja till socialutskottets förslag till en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en ny lag om fastställande av kön i vissa fall samt ett förslag till lag om upphävande av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

  Förslagen innebär att processen för ändring

  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  133, 365 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-16
  Debatt
  2024-04-17
  Beslut
  2024-04-17
 • Stillbild från Övrigt kammaren: Uppmärksammande av tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

  Uppmärksammande av tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

  För att visa Ukraina stöd på årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion håller talmannen på tisdag 27 februari klockan 13 ett tal under en ceremoni i kammaren. Efter talet kommer gossopranen Tymur Vasylyshyn framföra en ukrainsk sång.
  Datum
  2024-02-27
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

  Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

  Betänkande 2023/24:JuU11

  Regeringen ska kunna införa regler om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga id-handlingar till Sverige från andra stater. Regeringen ska också kunna införa sanktionsavgifter för de transportföretag som bryter mot förbudet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Ett

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  37, 108 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-14
  Debatt
  2024-02-15
  Beslut
  2024-02-15
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 14 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar
  Datum
  2024-02-14
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Justitieminister Gunnar Strömmer M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Energi- och näringsminister
  Datum
  2024-02-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kollektivtrafikfrågor

  Kollektivtrafikfrågor

  Betänkande 2023/24:TU5

  Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner om olika kollektivtrafikfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Detta i första hand med hänvisning till genomförda eller pågående initiativ på området.

  Motionerna handlar bland annat om stärkt kollektivtrafik, jämställd och jämlik kollektivtrafik, biljettsystem och färdtjänst.

  Utskottet framhåller att kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att uppfylla de klimat- och transportpolitiska målen.

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  25, 90 minuter
  Justering
  2024-01-16
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-02-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

  Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

  Utlåtande 2017/18:KU48

  EU-kommissionen föreslår nya regler som ska skydda så kallade visselblåsare, alltså personer som slår larm om allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden och brott mot EU-regler. Riksdagen tycker att delar av förslaget går för långt.

  Enligt förslaget ska större företag

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  3, 15 minuter
  Justering
  2018-06-14
  Bordläggning
  2018-06-15
  Debatt
  2018-06-18
  Beslut
  2018-06-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess

  Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess

  Betänkande 2017/18:KU40

  Riksdagen sa ja till ett förslag från regeringen om att ändra ändamål och verksamheter för utgiftsområden i statens budget. Regeringens förslag gäller samordning av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lokal statlig service och statsbidrag till kommuner

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  3, 16 minuter
  Justering
  2018-06-07
  Bordläggning
  2018-06-15
  Debatt
  2018-06-18
  Beslut
  2018-06-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

  Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

  Betänkande 2017/18:KU46

  Landstingen i Stockholms, Kalmar, Blekinge, Södermanlands, Värmlands, Dalarna och Västerbottens län får överta det regionala utvecklingsansvaret i respektive län från staten. Därmed kommer det regionala utvecklingsansvaret i hela Sverige ligga på landstingen respektive Gotlands

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 19 minuter
  Justering
  2018-06-07
  Bordläggning
  2018-06-15
  Debatt
  2018-06-18
  Beslut
  2018-06-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande

  Granskningsbetänkande

  Betänkande 2017/18:KU20

  Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 33 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen, statsråds tjänsteutövning

  Anföranden och repliker
  53, 77 minuter
  Justering
  2018-06-07
  Bordläggning
  2018-06-15
  Debatt
  2018-06-18
 • Stillbild från Val: Val

  Val

  Riksdagen väljer ordförande och ledamöter till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner.
  Datum
  2018-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna helgdagar m.m.

  Allmänna helgdagar m.m.

  Betänkande 2017/18:KU28

  Efter valet 2018 borde en parlamentarisk kommitté, med representanter från de olika riksdagspartierna, utses och sätta igång ett arbete med att se över bland annat ordensväsendet och antalet allmänna flaggdagar. Det tycker  riksdagen som riktar fyra uppmaningar, så

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 48 minuter
  Justering
  2018-05-24
  Bordläggning
  2018-05-29
  Debatt
  2018-05-30
  Beslut
  2018-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändrade mediegrundlagar

  Ändrade mediegrundlagar

  Betänkande 2017/18:KU16

  Riksdagen har behandlat förslag från regeringen som gäller ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

  Regeringen har föreslagit att det ska bli möjligt att förbjuda söktjänster som innehåller personuppgifter om att privatpersoner

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 71 minuter
  Justering
  2018-05-22
  Bordläggning
  2018-05-29
  Debatt
  2018-05-30
  Beslut
  2018-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Behandlingen av riksdagens skrivelser

  Behandlingen av riksdagens skrivelser

  Betänkande 2017/18:KU21

  Regeringen har redogjort för sin behandling av riksdagens skrivelser under 2017. Bland annat redogör regeringen för åtgärder till följd av de tillkännagivanden, så kallade uppmaningar, som riksdagen riktar till regeringen.

  Konstitutionsutskottet, KU, har granskat

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  2, 17 minuter
  Justering
  2018-05-22
  Bordläggning
  2018-05-28
  Debatt
  2018-05-29
  Beslut
  2018-05-30
 • med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

  Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M)

  Motion till riksdagen 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 3 första meningen lagen om regionalt utvecklingsansvar ska lyda: Denna lag gäller för landstingen, dock inte Stockholms läns landstingMotivering
  Inlämnad
  2018-04-25
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2017/18:KU46
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter