Driftsformer för universitetssjukhus

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2017

Beslut

Nej till regeringsförslag om universitetssjukhusen (SoU21)

Regeringen har lämnat ett förslag som ska ta bort möjligheten för landstingen att överlämna universitetssjukhusens vårduppgifter till andra vårdgivare. Syftet är att undvika att landstingen överlämnar vårduppgifter som är av strategisk betydelse för andra landsting och för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Riksdagen tycker att regeringens förslag kan få negativa konsekvenser för vårdens utveckling eftersom åkommor som i dag kräver tillgång till universitetssjukhusens avancerade vård kanske inte behöver göra det i framtiden. Riksdagen sa därför nej till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet avslår regeringens proposition och bifaller därmed två motionsyrkanden om avslag på propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Nej till regeringsförslag om universitetssjukhusen (SoU21)

Regeringen har lämnat ett förslag som ska ta bort möjligheten för landstingen att överlämna universitetssjukhusens vårduppgifter till andra vårdgivare. Syftet är att undvika att landstingen överlämnar vårduppgifter som är av strategisk betydelse för andra landsting och för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Socialutskottet tycker att regeringens förslag kan få negativa konsekvenser för vårdens utveckling eftersom åkommor som i dag kräver tillgång till universitetssjukhusens avancerade vård kanske inte behöver göra det i framtiden. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.