Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU22

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 maj 2019

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-22
Reservationer 4
Betänkande 2018/19:SkU22

Förslagspunkter

1. Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:94 och avslår motion

2018/19:3074 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

2. Permanent borttagande av viss indexering och andra skattenedsättningar på diesel och bensin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3080 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) och

2018/19:3081 av Niklas Wykman m.fl. (M).

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

3. Förslag till annan utformning av stöd till glesbygden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3074 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:94 och avslår motion

2018/19:3074 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

2. Permanent borttagande av viss indexering och andra skattenedsättningar på diesel och bensin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3080 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) och

2018/19:3081 av Niklas Wykman m.fl. (M).

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

3. Förslag till annan utformning av stöd till glesbygden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3074 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (V)