Bastjänstgöring för läkare

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 november 2018

Nästa händelse: Bordläggning 21 november 2018

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-13
Trycklov: 2018-11-14
Reservationer 3
Betänkande 2018/19:SoU5

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),
2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:274 punkterna 1 och 2.

2. Extern kvalitetsgranskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

3. Obligatorisk tjänstgöring inom psykiatri

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

4. Bastjänstgöring inom primärvården

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:22 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

Reservation 3 (V)

5. Bastjänstgöring på Åland

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska säkerställa att utbildningssamarbetet med Åland kan fortsätta och att det blir möjligt för läkare att genomföra sin bastjänstgöring på Åland på likvärdiga villkor som i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:25 av Lina Nordquist m.fl. (L).

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-21
Debatt i kammaren: 2018-11-22
4

Beslut

Beslut: 2018-11-28
5 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),
2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:274 punkterna 1 och 2.

2. Extern kvalitetsgranskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

3. Obligatorisk tjänstgöring inom psykiatri

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:23 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

4. Bastjänstgöring inom primärvården

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:22 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

Reservation 3 (V)

5. Bastjänstgöring på Åland

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska säkerställa att utbildningssamarbetet med Åland kan fortsätta och att det blir möjligt för läkare att genomföra sin bastjänstgöring på Åland på likvärdiga villkor som i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:25 av Lina Nordquist m.fl. (L).