Barns och ungas läsning

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2021

Nästa händelse: Bordläggning 16 juni 2021

Utskottets förslag

Skrivelse om barns och ungas läsning har behandlats (KrU7)

Kulturutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om barns och ungas läsning. Skrivelsen tar upp frågor som rör bland annat vikten av läsning, samling för läsande, små barns språkutveckling, barns och ungas läsning samt bibliotekens läsfrämjande arbete. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till förslag i motioner inom området, detta främst med hänvisning till insatser som görs, pågående beredningar och att vissa förslag till viss del är tillgodosedda. Motionerna handlar bland annat om punktskrift, faktorer som hindrar läsning, biblioteksfrågor, läsförståelsen i utanförskapsområden, kompetensutveckling för lärare, uppdrag till bibliotek att stödja äldre inom ny teknik samt e-böcker.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Skrivelse om barns och ungas läsning har behandlats (KrU7)

Kulturutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om barns och ungas läsning. Skrivelsen tar upp frågor som rör bland annat vikten av läsning, samling för läsande, små barns språkutveckling, barns och ungas läsning samt bibliotekens läsfrämjande arbete. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till förslag i motioner inom området, detta främst med hänvisning till insatser som görs, pågående beredningar och att vissa förslag till viss del är tillgodosedda. Motionerna handlar bland annat om punktskrift, faktorer som hindrar läsning, biblioteksfrågor, läsförståelsen i utanförskapsområden, kompetensutveckling för lärare, uppdrag till bibliotek att stödja äldre inom ny teknik samt e-böcker.

Förslagspunkter

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:95 till handlingarna.

2. Ett läsråd inrättas

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3987 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

3. Läsning i skolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3985 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 1-3 och

2020/21:3987 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

4. Tillgänglig läsning, flerspråkighet och punktskrift

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3987 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 4 (SD)

5. Ett läsfrämjandelyft för bibliotekarier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3339 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 5 (M)

6. Faktorer som hindrar bl.a. läsning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3987 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 6 (SD)

7. Folkbibliotek, en öppen och tillgänglig plats för alla

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2003 av Linus Sköld m.fl. (S) och

2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 16.

8. Prioriterade grupper för biblioteken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2117 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2020/21:3987 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 7 (SD)

9. Nationellt bibliotekskort

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3987 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 8 (SD)

10. Trygga bibliotek

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2117 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2020/21:3249 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (L)

11. Stärkt läsförståelse i utanförskapsområden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3249 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 8 och

2020/21:3985 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 11 (KD)

12. Kompetensutveckling för lärare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3985 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 12 (KD)

13. Uppdrag till bibliotek att stödja äldre inom ny teknik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3479 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 13 (M)

14. E-böcker

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3339 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 5 och

2020/21:3987 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)

15. Motionsyrkanden som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:427 av Gudrun Brunegård (KD),

2020/21:428 av Gudrun Brunegård (KD) och

2020/21:2258 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).